KPMG: Mniej niż połowa firm rodzinnych ocenia pozytywnie swoją sytuację ekon.

ISBNews
22.09.2015 11:55
A A A


Warszawa, 22.09.2015 (ISBnews) - Podczas gdy europejskie firmy rodzinne coraz lepiej oceniają swoje perspektywy, w polskich przedsiębiorstwach widoczne są pewne oznaki słabnącego optymizmu. Spadł odsetek firm oceniających swoją sytuację pozytywnie (z 57% w poprzedniej edycji do 47% obecnie), podało KPMG w komunikacie poświęconemu raportowi "Barometr firm rodzinnych".

"Jak wynika z czwartej edycji badania KPMG, przedstawiciele firm rodzinnych w Polsce w ciągu najbliższego roku najczęściej planują przekazanie własności (48% wskazań), a także zarządzania i władzy nad firmą kolejnemu pokoleniu. W tej samej perspektywie czasowej mniej niż połowa polskich firm rodzinnych swoją sytuację ekonomiczną ocenia pozytywnie" - czytamy w komunikacie.

Według danych zebranych przez KPMG, firmy rodzinne w Polsce częściej koncentrują się na utrzymaniu dotychczasowego poziomu przychodów, zatrudnienia czy inwestycji zagranicznych, a nie na generowaniu wzrostu.

"W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy wzrost przychodów odnotowało 22% polskich firm rodzinnych - to aż o 19 punktów procentowych mniej niż w poprzedniej edycji badania. 17% firm podjęło decyzję o zwiększeniu zatrudnienia - w poprzedniej edycji odsetek ten wynosił ponad 30%" - podała firma doradcza.

"Spadek optymizmu widać w szczególności w dużo mniejszej chęci podejmowania nowych inwestycji - z 70% w poprzedniej edycji badania do 53% obecnie, jednocześnie odsetek firm bez planów inwestycyjnych wzrósł z 25% do 45%" - powiedział partner w dziale audytu w KPMG Wojciech Stopka, cytowany w komunikacie.

Raport wykazał także, że największym wyzwaniem dla polskich firm rodzinnych pozostają rosnące koszty pracy - tę kwestię sygnalizuje ponad połowa respondentów. Drugim znaczącym problemem polskich przedsiębiorców jest wzrost konkurencyjności (35% wskazań), która stanowi jednocześnie główną obawę europejskich firm rodzinnych (37%). Trzecią barierą dla polskich firm jest niestabilna sytuacja polityczna - warto zauważyć, że to zagadnienie po raz pierwszy w badaniu pojawiło się wśród trzech najczęściej wskazywanych obaw.

Badanie potwierdziło również, że podatki oraz pozapłacowe koszty pracy są w Polsce niezmiennie wskazywane jako czynniki hamujące wzrost.

"Barometr firm rodzinnych" jest czwartą edycją europejskiego badania KPMG przeprowadzanego w wybranych krajach Europy. Badanie przeprowadzano metodą wywiadów internetowych w dniach 1 maja - 5 lipca 2015 roku. Zebrano 1401 odpowiedzi, z czego 131 pochodziło z Polski.

(ISBnews)