Polimex ustalił dzień scalenia akcji na 13 października

ISBNews
22.09.2015 14:36
A A A


Warszawa, 22.09.2015 (ISBnews) - Polimex-Mostostal uzgodnił z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych oraz Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie, że dniem referencyjnym, w którym nastąpi ustalenie stanu posiadania akcji podlegających połączeniu będzie 6 października, a dzień scalenia akcji przypadnie 13 października, podała spółka.

"Zarząd emitenta informuje, że w celu wykonania operacji scalenia akcji emitent złożył w dniu 22 września 2015 roku wniosek do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań akcji emitenta w okresie od dnia 1 października 2015 roku do dnia 13 października 2015 roku włącznie. Wznowienie obrotu akcjami nastąpi 14 października 2015 roku" - czytamy także w komunikacie.

"Mając na uwadze powyższe, zarząd emitenta zwraca się do akcjonariuszy z prośbą o dostosowanie przed dniem referencyjnym stanu posiadania akcji emitenta do przyjętego parytetu scalenia akcji (50:1) tj., w taki sposób, aby posiadana liczba akcji spółki stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby pięćdziesiąt" - podano również.

Wczoraj spółka podała, że spodziewa się powrotu do notowań ciągłych w pierwszej połowie października.

18 września 2015 r. dokonano wpisu dotyczącego rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa zmiany statutu Polimex-Mostostal w zakresie kapitału zakładowego. Zmiana dotyczy prowadzonego w spółce procesu scaleniu akcji spółki i polega na połączeniu każdych 50 akcji o dotychczasowej wartości nominalnej 0,04 zł, w jedną akcję spółki o nowej wartości nominalnej wynoszącej 2 zł, wobec czego stosunek wymiany został ustalony jako 50:1. Zmiana dotyczy również nominalnej wartości warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

Przed zarejestrowaniem zmian na kapitał zakładowy składało się 4 330 940 100 akcji, które uprawniały do 4 330 940 142 głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Po zarejestrowaniu dokonania umorzenia akcji na kapitał zakładowy składa się 86 618 802 akcji, które uprawniają do 86 618 802 głosów.

Polimex-Mostostal to grupa budowlana, notowana na rynku głównym GPW. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 2,1 mld zł w 2014 r.

(ISBnews)