Akcjonariusze Tell zdecydowali o zmianie nazwy na OEX

ISBNews
30.09.2015 17:09
A A A


Warszawa, 30.09.2015 (ISBnews) ? Akcjonariusze Tell zdecydowali o zmianie statutu, w ramach której zmieniono nazwę spółki na OEX, wynika z uchwał podjętych podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.

"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić statut spółki w ten sposób, że:
- tytuł statutu spółki w miejsce dotychczasowego otrzymuje następujące brzmienie:
'Statut OEX Spółki Akcyjnej',
- §1 ust. 1 i 2 statutu spółki w miejsce dotychczasowego otrzymuje następujące brzmienie:
'Firma spółki brzmi OEX Spółka Akcyjna' ? czytamy w uchwale.

Akcjonariusze wyrazili także zgodę na wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, związanej z działalnością w ramach umowy z Orange Polska, jako aportu w zamian za udziały w spółce zależnej.

"Walne zgromadzenie powierza zarządowi spółki ustalenie szczegółowych zasad zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa wyżej i podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały" ? czytamy.

W marcu br. Tell sfinalizował przejęcie 100% akcji Cursora i 51% udziałów w Divante od OEX w zamian za akcje oferowane w ramach emisji prywatnej, stanowiące 25,8% kapitału i 21,5% głosów na walnym zgromadzeniu.

Tell to największa w Polsce sieć salonów sprzedaży oferująca telefony komórkowe i usługi Orange. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r. W ub.r. przejęła firmy Cursor i Divante, co pozwoliło umocnić pozycję na rynku usług wsparcia sprzedaży.

(ISBnews)