Kalendarium ISBnews

ISBNews
05.10.2015 18:07
A A A


WTOREK, 6 października

-- Europejski Kongres Logistyczny OneCargo w Katowicach - dzień 2

--10:00: Spotkanie Instytutu Pocztowego nt. raportu "M iędzy obowiązkiem a korzyścią biznesową - udostępnianie infrastruktury pocztowej przez operatora wyznaczonego. Przegląd rozwiązań europejskich"

--11:00: Konferencja PKP i Gavdi Polska nt. "Kolej na chmurę"  

--RPP: Drugi dzień posiedzenia Rady

--16:00: NBP: Konferencja po posiedzeniu RPP

 

ŚRODA, 7 października

--09:00: Podpisanie aktu erekcyjnego i wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę kompleksu instalacji rafineryjnych EFRA Grupy Lotos

--10:00: Konferencja Deloitte nt. ?Sektor budowlany ? czy widać już poprawę?" 

--10:00: NBP opublikuje raport Raport o rynku pracy ? II kw. '15

--12:00: Spotkanie prasowe MasterCard  poświęcone najnowszym technologiom płatniczym firmy

--14:00: NBP poda dane o aktywach rezerwowych za wrzesień 

 

CZWARTEK, 8 października

--MF organizuje przetarg zamiany obligacji 

--10:00: Konferencja Indos nt. planów giełdowych 

--11:00 Eurostat poda dane o bilansie płatniczym strefy euro za II kw. 

 

PONIEDZIAŁEK, 12 października 

--14:00: GUS poda dane o handlu zagranicznym za I-VIII 

 

ŚRODA, 14 października 

--10:00: IV Polski Kongres Regulacji Rynków Finansowych - FinReg 2015 - dzień I

--10:30: Spotkanie OPTeam nt. przejęcia PeP  

--11:00 Eurostat poda dane o produkcji przemysłowej za sierpień

--14:00: NBP poda dane o bilansie płatniczym za sierpień 

--14:00: NBP poda dane o podaży pieniądza M3 za wrzesień 

 

CZWARTEK, 15 października 

--10:00: 4th Cbonds Poland & CEE Bond ?onference

--10:00: IV Polski Kongres Regulacji Rynków Finansowych - FinReg 2015 - dzień II

--14:00: GUS poda dane o CPI za wrzesień 

 

PIĄTEK, 16 października 

--11:00 Eurostat poda dane o wskaźniku HICP za wrzesień 

--14:00: GUS poda II notyfikację nt. deficytu i długu "general government" za 2014 r. 

--14:00: GUS poda dane o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw za wrzesień 

--14:00: GUS poda dane o budownictwie mieszkaniowym za wrzesień 

--14:00: NBP poda dane o inflacji bazowej za wrzesień 

 

PONIEDZIAŁEK, 19 października 

--14:00: GUS poda dane o sprzedaży detalicznej za wrzesień 

--14:00: GUS poda dane o produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej za wrzesień 

--14:00: GUS poda dane o PPI za wrzesień