GE Company ma zgodę KNF na nabycie akcji Banku BPH i BPH TFI

ISBNews
06.10.2015 12:58
A A A


Warszawa, 06.10.2015 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru pośredniego nabycia przez General Electric Company akcji Banku BPH SA oraz BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% liczby głosów na walnym zgromadzeniu, podała komisja.

W lipcu br. KNF zaakceptowała "Programu Działań Operacyjnych na lata 2015-2018" dla Banku BPH wraz z "Projekcją ekonomiczno-finansową na lata 2015-2018", będące programem postępowania naprawczego banku. Zgodnie z zaleceniami KNF Bank pozostaje w reżimie postępowania naprawczego do końca 2017 roku. 

Jak poinformował pod koniec września br. prezes PZU Andrzej Klesyk, PZU liczy, że porozumie się z amerykańską grupą GE i do końca roku przejmie należący do niej Bank BPH.

W czerwcu br. General Electric Company (GE), podmiot dominujący wobec akcjonariuszy większościowych Banku BPH poinformował, że kontynuuje analizę strategicznych możliwości sprzedaży większościowego pakietu akcji Banku BPH.

(ISBnews)