Przegląd informacji ze spółek

ISBNews
07.10.2015 17:58
A A A


Budimex podpisał umowę z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu na budowę obwodnicy Kępna w ciągu drogi ekspresowej nr S11 - Odcinek I, podała spółka. Wartość umowy: 53,677 mln zł netto.

Akcjonariusze Ciechu zdecydowali w sprawie wyrażenia zgody na refinansowanie istniejącego zadłużenia grupy poprzez emisję obligacji lub w inny sposób oraz ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze ruchomości i praw majątkowych, wynika z uchwał. Łączna kwota finansowania ma nie przekroczyć kwoty 1,75 mld zł.

LC Corp sprzedał 503 mieszkania w III kw. 2015 roku (wobec 257 rok wcześniej) i 1329 od początku roku (wobec 875 rok wcześniej), podała spółka.

Sąd Najwyższy wydał postanowienie o odmowie przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej Leszka Bogdanowicza w sprawie z powództwa przeciwko Wirtualna Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (obecnie WP Shopping sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku) o ochronę praw autorskich, podała Wirtualna Polska Holding (WPH).   

Magellan oraz jego spółka zależna MEDFinance zawarły umowę pożyczki o wartości 45,67 mln zł z podmiotami z grupy kapitałowej świadczącej usługi medyczne i diagnostyczne, podał Magellan.

W okresie tzw. "Wielkiej Ofensywy Inwestycji Kolejowych" (WOIK) Trakcja PRKiI chce co najmniej utrzymać 20-proc. udział w krajowym rynku budownictwa kolejowego. Spółka spodziewa się, że roczne przychody z prac na kolei w Polsce mogą w ciągu najbliższych lat przekraczać poziom 1 mld zł, poinformował ISBnews prezes Jarosław Tomaszewski.

Briju planuje prowadzenie działalności z wykorzystaniem spółek celowych posiadających udziały w spółkach operacyjnych, podała spółka.

J.W. Construction Holding rozpoczął sprzedaż 416 lokali w aparthotelu Wola Invest na terenie inwestycji Bliska Wola, podała spółka. Zakończenie realizacji aparthotelu planowane jest na IV kw. 2017 r.

Zortrax dostarczy drukarki 3D dla 180 obiektów użyteczności publicznej na terenie województwa mazowieckiego. Wartość zamówienia na dostarczenie drukarek, szkolenie oraz zapas materiałów eksploatacyjnych wyniesie ponad 2 mln zł, podała spółka.

Spółki z grupy Lokum Deweloper odnotowały przedsprzedaż w liczbie 141 lokali w III kw. 2015 r., (tj. zawarte i nierozwiązane umowy przedwstępne i deweloperskie) oraz sprzedaż 66 lokali  (tj. zawarte umowy przenoszące własność lokali na nabywców), podała spółka.

PBG w upadłości układowej otrzymało od KGHM Polska Miedź wniosek o zawezwanie do próby ugodowej ws. kar umownych na 357,37 mln zł i 176,03 mln euro, podało PBG. PGB nie zgadza się z zasadnością kar.

Legia Warszawa przygotowuje nowe inicjatywy e-commerce i oczekuje, że współpraca z Ericssonem przy stadionowej infrastrukturze Wifi jest "nową erą" długoterminowych partnerstw, poinformował dyrektor marketingu Legii Wiktor Cegła.

Ericsson liczy na kolejne, po stadionie Legii Warszawa, wdrożenia Wifi w klubach polskiej Ekstraklasy, ale również chociażby w galeriach handlowych, poinformował ISBnews dyrektor zarządzający Oliver Kanzi.

Grupa Inpro zrealizowała przedsprzedaż (rozumianą jako liczbę podpisanych umów przedwstępnych netto) na poziomie 168 umów w III kw. br., co oznacza wynik wyższy o 57% r/r. Narastająco od stycznia do września br. grupa odnotowała wzrost o ponad 25%, podpisując 405 umów netto, podała spółka.

Indata Software zawarła porozumienie (term sheet) w sprawie określenia warunków nabycia akcji stanowiących 51% udziału w kapitale zakładowym podmiotu z branży informatycznej, podała spółka. Wstępnie ustalona wartość transakcji to 9,5 mln zł.

Lokum Deweloper zamierza wypłacić dywidendę za 2015 rok w wysokości do 30% skonsolidowanego zysku netto, poinformował prezes Bartosz Kuźniar.

Grupa Lotos rozpoczęła budowę kompleksu instalacji pogłębionego przerobu ropy naftowej, składających się na projekt EFRA, podała spółka. Wartość całej inwestycji oszacowano na ok. 2,3 mld zł.

Prawa do akcji (PDA) Lokum Deweloper zadebiutują na GPW w pierwszej połowie listopada, wynika z wypowiedzi przedstawicieli spółki i oferującego.

GetBack dokonał przydziału 7 564 obligacji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 7,56 mln zł, z terminem wykupu przypadającym na 30 września 2019 r., podała spółka.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyemitowała 1 250 000 sztuk obligacji na okaziciela serii C o łącznej wartości nominalnej 125 mln zł, podała GPW.

Standard & Poor's Ratings Services podniósł długoterminowy rating długu Banco Santander do A- z BBB+ z perspektywą stabilną, podał bank. Agencja podtrzymała krótkoterminowy rating na poziomie A-2.

Przedstawiciele Tauron Polska Energia i Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK) wznawiają rozmowy na temat nabycia kopalni Brzeszcze przez spółkę z udziałem Taurona, podał Tauron.

Delegacja Bogusławy Matuszewskiej do czasowego wykonywania czynności prezesa zarządu Netii wygasła 6 października, poinformowała spółka.