Kalendarium ISBnews

ISBNews
08.10.2015 17:31
A A A


PIĄTEK, 9 października

--9:00: Debiut Grodna na GPW

 

PONIEDZIAŁEK, 12 października 

--12:15: Inauguracja polskiej edycji The Venture dla start-upów  

--14:00: GUS poda dane o handlu zagranicznym za I-VIII 

 

WTOREK, 13 października

--17:00: Konferencja MCI nt. Internet i nowe technologie jako klasa aktywów 

 

ŚRODA, 14 października 

--10:00: IV Polski Kongres Regulacji Rynków Finansowych - FinReg 2015 - dzień I 

--10:30: Spotkanie OPTeam nt. przejęcia PeP  
--11:00: Eurostat poda dane o produkcji przemysłowej za sierpień 
 
--14:00: NBP poda dane o bilansie płatniczym za sierpień 


--14:00: NBP poda dane o podaży pieniądza M3 za wrzesień 

 

CZWARTEK, 15 października 

-- 9:00 NBP: Konferencja pt. "The Future of the European Economy" 

--10:00: 4th Cbonds Poland & CEE Bond ?onference 

--10:00: IV Polski Kongres Regulacji Rynków Finansowych - FinReg 2015 - dzień II 

--14:00: GUS poda dane o CPI za wrzesień 

 

PIĄTEK, 16 października 

-- 11:00 Eurostat poda dane o wskaźniku HICP za wrzesień 

--14:00: GUS poda II notyfikację nt. deficytu i długu "general government" za 2014 r. 

--14:00: GUS poda dane o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw za wrzesień 

--14:00: GUS poda dane o budownictwie mieszkaniowym za wrzesień 

--14:00: NBP poda dane o inflacji bazowej za wrzesień