Kalendarium ISBnews

ISBNews
13.10.2015 18:00
A A A


ŚRODA, 14 października 

--10:00: Konferencja Lantmannen Unibake nt. inwestycji w Polsce

--10:00: IV Polski Kongres Regulacji Rynków Finansowych - FinReg 2015 - dzień I

--10:30: Spotkanie OPTeam nt. przejęcia PeP
--11:00: Eurostat poda dane o produkcji przemysłowej za sierpień 
 
--12:00: Spotkanie prasowe Ministerstwa Gospodarki nt. mediacji i arbitrażu
 
--14:00: NBP poda dane o bilansie płatniczym za sierpień 


--14:00: NBP poda dane o podaży pieniądza M3 za wrzesień 

 

CZWARTEK, 15 października 

-- 9:00 NBP: Konferencja pt. "The Future of the European Economy"

--10:00: 4th Cbonds Poland & CEE Bond ?onference

--10:00: IV Polski Kongres Regulacji Rynków Finansowych - FinReg 2015 - dzień II

--10:00: XIII Targi Franczyza 2015 w PKiN 

--14:00: GUS poda dane o CPI za wrzesień 

 

PIĄTEK, 16 października 

--10:00: XIII Targi Franczyza 2015 w PKiN 

--11:00 Eurostat poda dane o wskaźniku HICP za wrzesień 

--14:00: GUS poda II notyfikację nt. deficytu i długu "general government" za 2014 r. 

--14:00: GUS poda dane o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw za wrzesień 

--14:00: GUS poda dane o budownictwie mieszkaniowym za wrzesień 

--14:00: NBP poda dane o inflacji bazowej za wrzesień 

 

PONIEDZIAŁEK, 19 października 

--09:00: Konferencja Comarchu nt. Smart City 

--14:00: GUS poda dane o sprzedaży detalicznej za wrzesień 

--14:00: GUS poda dane o produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej za wrzesień 

--14:00: GUS poda dane o PPI za wrzesień 

 

WTOREK, 20 października 

--11:00 Eurostat poda dane o bilansie płatniczym strefy euro za sierpień 

--14:00: GUS poda dane o wynikach finansowych SKOK-ów za 2014 r. 

--14:00: GUS poda dane o społeczeństwie informacyjnym w Polsce w 2015 r. 

--MF poda dane o zadłużeniu Skarbu Państwa na koniec sierpnia