Kalendarium ISBnews

ISBNews
14.10.2015 18:03
A A A


CZWARTEK, 15 października 

-- 9:00: NBP: Konferencja pt. "The Future of the European Economy"

-- 10:00: Konferencja Wittchen nt. oferty i debiutu na GPW

-- 10:00: 4th Cbonds Poland & CEE Bond ?onference 

-- 10:00: IV Polski Kongres Regulacji Rynków Finansowych - FinReg 2015 - dzień II 

-- 10:00: XIII Targi Franczyza 2015 w PKiN 

-- 11:00: Megellan przedstawi wyniki przeprowadzonej analizy sytuacji finansowej sektora ochrony zdrowia w latach 2010-2014

-- 14:00: GUS poda dane o CPI za wrzesień 

 

PIĄTEK, 16 października 

-- 10:00: XIII Targi Franczyza 2015 w PKiN 

-- 11:00 Eurostat poda dane o wskaźniku HICP za wrzesień 

-- 14:00: GUS poda II notyfikację nt. deficytu i długu "general government" za 2014 r. 

-- 14:00: GUS poda dane o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw za wrzesień 

-- 14:00: GUS poda dane o budownictwie mieszkaniowym za wrzesień 

-- 14:00: NBP poda dane o inflacji bazowej za wrzesień 

 

PONIEDZIAŁEK, 19 października 

-- 09:00: Konferencja Comarchu nt. Smart City

-- 14:00: GUS poda dane o sprzedaży detalicznej za wrzesień 

-- 14:00: GUS poda dane o produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej za wrzesień 

-- 14:00: GUS poda dane o PPI za wrzesień 

 

WTOREK, 20 października 

-- 09:00: Konferencja Mindshare Polska nt. Smart Data ? Big Opportunities  

-- 11:00 Eurostat poda dane o bilansie płatniczym strefy euro za sierpień 

-- 14:00: GUS poda dane o wynikach finansowych SKOK-ów za 2014 r. 

-- 14:00: GUS poda dane o społeczeństwie informacyjnym w Polsce w 2015 r. 

-- MF poda dane o zadłużeniu Skarbu Państwa na koniec sierpnia 

 

ŚRODA, 21 października 

-- 14:00: GUS poda dane o wynikach finansowych TFI za I półr.