Zysk Ergisu spadł o 58,5%r/r w III kw. w wyniku niekorzystnych zjawisk rynkowych

ISBNews
15.10.2015 17:56
A A A


Warszawa, 15.10.2015 (ISBnews) - Grupa Ergis wypracowała w III kw. tego roku-według wstępnych danych - zysk netto wysokości 2,2 mln zł, co oznacza spadek o 58,5% w skali roku. Wyniki te odbiegają od oczekiwań rynkowych i są efektem splotu wielu niekorzystnych zjawisk rynkowych, które wystąpiły w tym okresie, podała spółka. 

"Trzeci kwartał br. był trudny dla grupy, a osiągnięte wyniki trudno uznać za satysfakcjonujące. Zbieg niekorzystnych okoliczności i zjawisk rynkowych spowodował spadek marży osiąganej przez grupę o ok. 6,5 mln zł. Mimo tego, tegoroczne wyniki po dziewięciu miesiącach są lepsze od osiągniętych w analogicznym okresie 2014 r. - powiedział prezes Ergisu  Tadeusz Nowicki, cytowany w komunikacie.

Dotychczas grupa Ergis nie praktykowała podawania do wiadomości publicznej prognoz ani wstępnych wyników. Niemniej grupa podjęła decyzję o przedstawieniu wstępnych danych za III kwartał 2015 roku, gdyż ? w przekonaniu zarządu ? wyniki odbiegają od oczekiwań akcjonariuszy i zarządu, a  fakt ten może stanowić istotną dla akcjonariuszy informację, podano w komunikacie.

Przychody  grupy w III kwartale wyniosły 167,6 mln zł (spadek o 1,2% r/r), zysk operacyjny wyniósł 3,8 mln zł (spadek o 50% r/r), zysk EBITDA sięgnął  10,5 mln zł (spadek o 21% r/r.), a zysk netto spadł o  58,5% w skali roku do 2,2 mln zł.

"W opinii zarządu czynnikami, mającymi największy wpływ na zrealizowane wyniki są:

- niższa niż oczekiwano sprzedaż twardych laminatów do żywności, wynikająca z ulokowania części zamówień u konkurencji przez klientów, obawiających się perturbacji związanych z transferem linii produkcyjnych z Gallina do Berlina ? ok. 2 mln zł marży mniej niż oczekiwano. Transfer linii jest już obecnie zakończony i grupa dysponuje tymi samymi co pierwotnie mocami produkcyjnymi;

- utrzymująca się bardzo niekorzystna relacja ceny zakupu płatków PET z recyklingu do ceny zakupu granulatu PET, niwelująca przewagę konkurencyjną przy produkcji z płatka ? ok 2 mln zł marży mniej;

- większe niż oczekiwano trudności rozwoju sprzedaży taśm PET po podwojeniu mocy produkcyjnych z nowo zainstalowanej linii ? ok 1,5 mln zł marży mniej;

- mniej korzystna, od oczekiwanej po drugim kwartale, struktura sprzedaży folii stretch PE, w ocenie zarządu związana z wstrzymywaniem zakupów przez klientów, oczekujących dalszych spadków cen polietylenu ? wpływ na obniżenie marży:  ok. 1 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Ergis podał także, że oczekiwane przez rynek korzyści, jakie miałaby odnieść grupa w związku z zapoczątkowanym w trakcie kwartału spadkiem cen surowców, znacząco odbiegały od tych możliwych do uzyskania, gdyż w rzeczywistości spadek cen polimerów był mniejszy, niż obserwowany spadek cen produktów ropopochodnych.

" Spadek cen surowców przełożył się na silną presję cenową ze strony klientów, podczas gdy w skali całego kwartału średnie ceny surowców kształtowały się na poziomie zbliżonym do poprzedniego. Ponadto, przy niższej niż oczekiwano sprzedaży, przeszacowanie zapasów wyrobów gotowych i surowców wpłynęło niekorzystnie na wynik finansowy kwartału" - czytamy także.

Jednocześnie,spółka wskazała, że wstępne wyniki osiągnięte w pierwszych dziewięciu miesiącach br. były lepsze od uzyskanych w analogicznym okresie 2014 r. Przychody wzrosły o 1,5% r/r do 513mln zł, zysk operacyjny zwiększył się o 5,6% r/r do 28,1 mln zł, zysk EBITDA wzrósł o 6,6% r.r do 46,5 mln zł, zaś zysk netto zwiększył się o 23,7% r/r do 21,9 mln zł.

Grupa Ergis jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Posiada 6 zakładów produkcyjnych, z których 4 zlokalizowane są w Polsce, 2 w Niemczech. Grupa specjalizuje się w produkcji opakowań do żywności (folie i laminaty barierowe na bazie PVC i PET, drukowane laminaty wielowarstwowe) oraz opakowań przemysłowych (folie stretch z LLDPE oraz taśmy spinające z PET). Oprócz tego Ergis jest m.in. producentem folii do pakowania leków, folii hydroizolacyjnych oraz granulatów z PVC.

(ISBnews)