Kalendarium ISBnews

ISBNews
15.10.2015 18:06
A A A


PIĄTEK, 16 października 

--10:00: XIII Targi Franczyza 2015 w PKiN 

--11:00 Eurostat poda dane o wskaźniku HICP za wrzesień 

--14:00: GUS poda II notyfikację nt. deficytu i długu "general government" za 2014 r. 

--14:00: GUS poda dane o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw za wrzesień 

--14:00: GUS poda dane o budownictwie mieszkaniowym za wrzesień 

--14:00: NBP poda dane o inflacji bazowej za wrzesień 

 

PONIEDZIAŁEK, 19 października 

--09:00: Konferencja Comarchu nt. Smart City  

--14:00: GUS poda dane o sprzedaży detalicznej za wrzesień 

--14:00: GUS poda dane o produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej za wrzesień 

--14:00: GUS poda dane o PPI za wrzesień 

 

WTOREK, 20 października 

--09:00: Konferencja Mindshare Polska nt. Smart Data ? Big Opportunities  

--11:00 Eurostat poda dane o bilansie płatniczym strefy euro za sierpień 

--14:00: GUS poda dane o wynikach finansowych SKOK-ów za 2014 r. 

--14:00: GUS poda dane o społeczeństwie informacyjnym w Polsce w 2015 r. 

--MF poda dane o zadłużeniu Skarbu Państwa na koniec sierpnia 

 

ŚRODA, 21 października 

--14:00: GUS poda dane o wynikach finansowych TFI za I półr. 

 

CZWARTEK, 22 października 

--10:30: Konferencja Asseco South Eastern Europe nt. wyników   

--11:00: KE poda wskaźnik koniunktury gospodarczej za październik 

--14:00: GUS poda dane o koniunkturze w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w październiku

--14:00: GUS poda dane o koniunkturze konsumenckiej w październiku

 

PIĄTEK, 23 października

--10:00: GUS poda dane o stopie bezrobocia rejestrowanego, nowych zamówieniach w przemyśle i wydajności za wrzesień - publikacja Biuletynu 

--10:30: Konferencja prasowa Dom Development nt. wyników