Enea przedłużyła termin zapisów w wezwaniu na akcje LW Bogdanka do 21 X

ISBNews
16.10.2015 08:56
A A A


Warszawa, 16.10.2015 (ISBnews) - Enea przedłużyła termin zapisów w wezwaniu na sprzedaż akcji Lubelskiego Węgla Bogdanka do 21 października w związku z brakiem decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie zgody na koncentrację w wyznaczonym terminie, podała spółka. Enea poprosiła wcześniej UOKiK o zawieszenie postępowania w sprawie tej zgody w związku ze zwołaniem walnego zgromadzenia Bogdanki, które miało zmienić zasady wykonywania praw głosów z akcji tej spółki.

"Emitent przedłużył termin przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji LW 'Bogdanka' S.A. w wezwaniu ogłoszonym w dniu 14 września 2015 roku o czas niezbędny do ziszczenia się warunku prawnego nabycia akcji wskazanego w punkcie 24 wezwania, tj. uzyskania przez emitenta bezwarunkowej zgody prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji przedsiębiorców lub upływu terminu na jej wydanie, wobec bezskutecznego upływu terminu na ziszczenie się wyżej wskazanego warunku" - czytamy w komunikacie.

Przewidywanym przez wzywającego nowym terminem na ziszczenie się warunku prawnego wezwania jest 20 października, podano także.

"W przypadku nieziszczenia się powyższego warunku przed wskazanym terminem, termin przyjmowania zapisów w wezwaniu może ulec kolejnemu wydłużeniu o czas niezbędny do ziszczenia się warunku prawnego nabycia akcji w wezwaniu, stosownie do przepisów rozporządzenia"- czytamy dalej.

Według nowego harmonogramu data zakończenia przyjmowania zapisów na akcje to 21 października, przewidywany dzień  transakcji nabycia akcji na GPW to 26 października, zaś dzień rozliczenia transakcji to 29 października.

Enea ogłosiła 14 września br. wezwanie na 21 962 189 akcji Lubelskiego Węgla Bogdanka, stanowiące 64,57% głosów na walnym zgromadzaniu, po 67,39 zł za sztukę. Rada nadzorcza Enei wyraziła już zgodę na na nabycie kontrolnego pakietu akcji Bogdanki. Wezwanie zostało ogłoszone pod warunkiem uzyskania zgody UOKiK na przejęcie kontroli nad LWB. Data rozpoczęcia zapisów ustalona została na 2 października br., a data zakończenia zapisów na 16 października br.

30 września Enea podała, że UOKiK zdecydował o zawieszeniu postępowania w sprawie zgłoszenia zamiaru koncentracji polegającego na przejęciu przez Eneę kontroli nad Bogdanką na wniosek Enei, w związku z podjęciem 18 września przez radę nadzorczą LWB uchwały, na mocy której zwołała ona na dzień 15 października nadzwyczajne walne zgromadzenie LWB z porządkiem obrad przewidującym m.in. podjęcie uchwały w sprawie zmiany w statucie LWB polegającej na ograniczeniu możliwości wykonywania prawa głosu do 10% akcji.

Wczoraj nadzwyczajne walne zgromadzenie Bogdanki odrzuciło proponowane zmiany w statucie, zakładające m.in. ograniczenie wykonywania prawa głosu przez nowych akcjonariuszy do 10%.

LW Bogdanka - notowana na GPW i wchodząca w skład indeksu największych spółek WIG20 - miała na koniec 2014 r. 16,6% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 24,9% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej.

W obrębie grupy kapitałowej Enea funkcjonują trzy wiodące podmioty, tj. Enea (obrót energią elektryczną), Enea Operator (dystrybucja energii elektrycznej) oraz Enea Wytwarzanie (wytwarzanie energii elektrycznej). W 2014 r. spółka odnotowała ok. 9,9 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)