GUS: Deficyt sektora 'general government' spadł do 3,3% PKB w 2014 r.

ISBNews
16.10.2015 14:08
A A A


Warszawa, 15.10.2015 (ISBnews) - Deficyt sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government deficit) wyniósł na koniec 2014 roku 3,3% PKB (wobec 3,2% podawanych w kwietniu), tj. spadł z 4% PKB rok wcześniej (bez zmian wobec szacunków z kwietnia), podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), prezentując zaktualizowane dane. Zadłużenie tego sektora sięgnęło odpowiednio: 50,4% PKB (wobec 50,1% PKB szacowanych w kwietniu) w porównaniu do 55,9% PKB (wobec odpowiednio: 55,7%) rok wcześniej.

Dane zostały opracowane zgodnie z metodologią Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych i Regionalnych w Unii Europejskiej (ESA2010) wprowadzonego w życie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 roku oraz wytycznymi zawartymi w dostosowanym do ESA2010 Podręczniku deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych, tłumaczy GUS.

"Dane dotyczące deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych za lata 2011-2014
uległy nieznacznym zmianom w stosunku do wcześniej publikowanych w związku z wdrożeniem zaleceń Komisji Europejskiej (Eurostat) sformułowanych podczas misji dialogu EDP. Dodatkowo, zmiany wynikają z uwzględnienia danych ostatecznych za 2014 r. Dane dotyczące produktu krajowego brutto zawarte w komunikacie również uległy zmianie" - czytamy w komunikacie.

GUS podał też, że deficyt "general government" wyniósł 4,9% PKB w 2011 r. i 3,7% PKB w 2012 r., zaś zadłużenie tego sektora wyniosło odpowiednio: 54,4% PKB i 54% PKB.

Pod koniec września br. minister finansów Mateusz Szczurek mówił, że deficyt sektora rządowego i samorządowego (general government) wyniesie 2,8% PKB w 2016 roku, czyli znajdzie się na poziomie zbliżonym do oczekiwanego w tym roku.

Według wiosennych prognoz Komisji Europejskiej, Polska odnotuje deficyt w sektorze rządowym i samorządowym w wysokości 2,8% PKB w tym roku wobec 3,2% PKB deficytu w ub.r. W 2016 roku deficyt ten ma wynieść - według KE - 2,6%.

(ISBnews)