Lisala i Echo Partners B.V. chcą zwiększać zaangażowanie w Echo

ISBNews
20.10.2015 11:20
A A A


Warszawa, 20.10.2015 (ISBnews) - Lisala i Echo Partners B.V. zamierzają zwiększyć udział w Echo Investment, podała spółka.

"Lisala sp. z o.o. (...) niniejszym zawiadamia o zamiarze zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach w celu inwestycyjnym" - brzmi zawiadomienie przesłane do Echo przez Lisala.

Podobne zawiadomienie przesłała do Echo holenderska Echo Partners B.V. 

Pod koniec czerwca Lisala Sp z o.o. wezwała do sprzedaży 100 897 904 akcji Echo Investment, stanowiących 24,45% kapitału spółki, po cenie 6,75 zł za sztukę. Lisala ogłosiła wezwanie w związku z przekroczeniem progu 33% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Echo w wyniku nabycia 100% udziałów w Bafia sp. z o.o., która posiada 171 477 880 akcji Echo, uprawniających do 41,55% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

W lipcu Echo Investment oceniło, że cena zaproponowana przez Lisalę w wezwaniu na akcje spółki odzwierciedla wartość godziwą spółki w przeliczeniu na jedną akcję.

Podmiotem dominującym spółki Lisala jest Echo Partners B.V., z siedzibą w Amsterdamie (posiada walory uprawniające do 100% głosów na zgromadzeniu wspólników Lisali). Echo Partners B.V jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością prawa holenderskiego, będącą współwłasnością oraz współkontrolowaną przez Griffin Topco III S.a r.l. (podmiot zależny od i zarządzany przez Oaktree) oraz LVS II LUX XX S.A R.L. (podmiot zależny od i zarządzany przez PIMCO).

Na swojej stronie internetowej Echo podaje, że Echo Partners B.V. posiada 62,17% akcji spółki.

Echo Investment zrealizowało ponad 100 projektów w kilkudziesięciu miastach Polski o łącznej powierzchni przekraczającej 1 mln mkw. Spółka prowadzi również inwestycje w Rumunii, na Węgrzech i Ukrainie. Działa w budownictwie mieszkaniowym, centrach handlowych, budownictwie biurowym oraz hotelowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na GPW. W 2014 r. miała 577,36 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)