MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 1% m/m do 819,2 mld zł w sierpniu

ISBNews
20.10.2015 15:23
A A A


Warszawa, 20.10.2015 (ISBnews) - Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec sierpnia 2015 r. wzrosło o 1% m/m i wyniosło 819 163,1 mln zł zł, podało Ministerstwo Finansów. Od końca 2014 r. zadłużenie w ujęciu złotowym zwiększyło się o 5%.

"Wzrost zadłużenia w sierpniu 2015 r. był głównie wypadkową:
? różnic kursowych (+4,0 mld zł),
? dodatniego salda emisji SPW i w efekcie wzrostu stanu środków na rachunkach budżetowych (+3,9 mld zł),
? nadwyżki budżetu państwa (-0,7 mld zł)" - czytamy w komunikacie.

Wzrost zadłużenia od początku 2015 r. był głównie wynikiem: finansowania deficytu budżetu państwa (+25,9 mld zł), różnic kursowych (+5,3 mld zł), dodatniego salda udzielonych pożyczek (+3,4 mld zł), podano także.

Krajowe zadłużenie - według kryterium miejsca emisji - wyniosło na koniec sierpnia br. 544,99 mld zł i wzrosło o 1 pkt proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca (i o 8,3 pkt proc. od początku br.).

Zadłużenie zagraniczne wyniosło 274,17 mld zł (wzrost o 0,9% m/m i spadek o 1% od pocz. r.).

Zadłużenie Skarbu Państwa z tytułu bonów skarbowych wynosiło 0,0 mld zł w sierpniu, zaś z tytułu krajowych obligacji skarbowych sięgnęło 514,21 mld zł i wzrosło o 0,9% m/m (i wzrosło o 6,5% od pocz. r.).

(ISBnews)