NBP: Firmy nie oczekują, by nawet długotrwała deflacja skutkowała cięciem płac

ISBNews
21.10.2015 12:19
A A A


Warszawa, 21.10.2015 (ISBnews) - Przedsiębiorstwa przewidują, że nawet długotrwała deflacja nie doprowadzi do obniżki wynagrodzeń, wynika z raportu "Badanie ankietowe rynku pracy" Narodowego Banku Polskiego (NBP). W 2014 r. presja płacowa w Polsce wciąż pozostawała niewielka, pomimo wzrostu dynamiki płacowej. W 2014 r. dynamika wynagrodzeń zaczęła rosnąć, jako efekt wyłącznie większej presji płacowej w przemyśle i budownictwie.

"Jak dotąd w polskiej gospodarce nie występują zjawiska sygnalizujące tzw. spiralę deflacyjną. Nie obserwujemy długotrwałego obniżania się dynamiki wynagrodzeń nominalnych - nominalna dynamika płac nieznacznie przyspiesza w 2015 r. mimo deflacji. Ponieważ deflacja nie jest wysoka, nie obserwujemy także nadmiernego, czyli zagrażającego kreacji miejsc pracy, wzrostu płac realnych (chociaż płace realne rosną, popyt na pracę rośnie względnie stabilnie)" - czytamy w raporcie.

Bak centralny zwraca uwagę, że w świetle zjawiska deflacji ok. 80% pracodawców nie zamierza dostosowywać wynagrodzeń (niemal 70% nawet jeśli deflacja utrzyma się przez dłuższy czas). Ci pracodawcy deklarujący, iż deflacja może wpływać na politykę płacową, skłonni są minimalnie podwyższać płace lub zaniechać podwyżek. Znikomy odsetek przedsiębiorstw przewiduje konieczność dostosowań wynagrodzeń zasadniczych - ewentualne redukcje dotyczyć mogą elastycznych składników wynagrodzeń.

Prognozy dotyczące zatrudnienia i wynagrodzeń nie wykazują większych zmian, z tendencją przewagi wzrostów nad spadkami.

"Udział wynagrodzeń w PKB (ang. labor share, LS) w Polsce jest niski na tle innych krajów. Spada zarówno w przemyśle, jak i w usługach, przy czym w przemyśle silniej w okresie spowolnienia gospodarczego od 2008 r. Uwzględniając wielkość populacji w wieku produkcyjnym, wśród krajów OECD w Polsce tworzy się najmniej etatów" - głosi raport.

Rośnie grupa pracowników, których płaca rośnie na skutek wzrostu płacy minimalnej w 2015 r., zauważono także w materiale. W 2015 r. płaca minimalna wzrosła o 4,2% r/r, co spowodowało podwyżki ok. 15% zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw. Wzrost płacy minimalnej w mniejszym lub większym stopniu wpłynął na prawie 22% zatrudnionych w sektorze usług, ale tylko na ok. 10% zatrudnionych w przemyśle.

W ostatnich 6 kwartałach oczekiwania co do zmian zatrudnienia pozostają stabilne, z nieznaczną przewagą pracodawców oczekujących zwiększenia zatrudnienia nad tymi, którzy planują zwolnienia. Wciąż większość firm - ponad 80% - nie spodziewa się zmian zatrudnienia.

(ISBnews)