Skanska z najtańszą ofertą na odcinek S8 w mazowieckim za 334,8 mln zł

ISBNews
21.10.2015 14:14
A A A


Warszawa, 21.10.2015 (ISBnews) ? Skanska złożyła najtańszą ofertę, wartą 334,79 mln zł brutto, na wykonanie "Rozbudowy drogi krajowej nr 8 Warszawa - Białystok do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Wyszków ? granica województwa podlaskiego" - odcinek Ia - Wyszków - węzeł Poręba (z węzłem), o długości 12,99 km, podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Łącznie wpłynęło 11 ofert. Druga najtańsza oferta należała do Polaqua (361,75 mln zł brutto), a trzecia - do konsorcjum spółek Aldesy (376,16 mln zł brutto). Ofertę złożyły też m.in. Budimex (397,76 mln zł brutto), konsorcjum Trakcji PRKiI (397,03 mln zł brutto) i konsorcjum z Unibepem (377,4 mln zł brutto, liderem jest Porr Polska Infrastructure).

Pozacenowe kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty to termin wykonania i czas gwarancji. Wszyscy wykonawcy zadeklarowali jednakowo odpowiednio 22 miesiące i 10 lat.

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na wykonanie zadania 516,77 mln zł brutto.

(ISBnews)