EuroRating utrzymał rating Enei na poziomie BBB, perspektywa stabilna

ISBNews
21.10.2015 14:41
A A A


Warszawa, 21.10.2015 (ISBnews) ? Agencja ratingowa EuroRating utrzymała rating Enei na poziomie BBB ze stabilną perspektywą po nadzwyczajnej weryfikacji, podała agencja.

"Przeprowadzona weryfikacja ratingu kredytowego Enea SA związana jest z zakończonym sukcesem ogłoszonym przez spółkę wezwaniem do sprzedaży akcji LW Bogdanka SA, w wyniku którego poznański koncern energetyczny osiągnie 66-procentowy udział w akcjonariacie wydobywczej spółki. Ponieważ Enea uzyskała już zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na przejęcie kontroli nad Bogdanką, transakcję tą można w praktyce uznać za dokonaną" ? czytamy w komunikacie.

EuroRating spodziewa się, że transakcja przejęcia Bogdanki sfinansowana zostanie przez Eneę w dużym stopniu z kapitałów obcych, w wyniku czego wzrośnie zadłużenie grupy. Według obecnych szacunków agencji nie będzie to jednak wzrost na tyle znaczący, aby istotnie wpływał na ogólny profil ryzyka kredytowego spółki.

Agencja podkreśla także, że przejęcie kontroli nad Bogdanką pozwoli Enei na zapewnienie ciągłości dostaw węgla, wydobywanego przez jedną z najbardziej efektywnych polskich kopalń. W dłuższym horyzoncie poziom ratingu kredytowego Enei zależeć będzie m.in. od wielkości ponoszonych przez spółkę innych nakładów inwestycyjnych.

"EuroRating spodziewa się, że w ciągu najbliższych 2-3 lat przejściowemu pogorszeniu ulegną m.in. wskaźniki finansowania aktywów oraz relacja długu netto do EBITDA. Agencja szacuje jednak, iż zadłużenie grupy Enea nie powinno osiągnąć nadmiernie wysokich poziomów" ? czytamy dalej.

Stabilna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych ocen agencji ratingowej EuroRating rating nadany spółce Enea S.A. w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy najprawdopodobniej nie powinien ulec zmianie.

Agencja ratingowa EuroRating prowadzi ratingową ocenę ryzyka kredytowego Enei SA w ramach prowadzonej przez agencję od 2007 roku ratingowej oceny ryzyka kredytowego polskich spółek wchodzących w skład indeksu giełdowego WIG20. Ratingi te są ratingami niezamówionymi, nadawanymi z własnej inicjatywy agencji, a proces analityczny oparty jest na informacjach publicznie dostępnych.

(ISBnews)