PCM zarejestrował podatkową grupę kapitałową

ISBNews
21.10.2015 16:00
A A A


Warszawa, 21.10.2015 (ISBnews) - Prime Car Management (PCM) uzyskał rejestrację podatkowej grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka oraz następujące spółki zależne: Futura Leasing S.A. i Masterlease Sp. z o.o., podał PCM.

"Umowa została zawarta na okres 5 lat podatkowych. Pierwszy rok podatkowy zgodnie z zapisami umowy obejmuje okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, a każdy następny będzie pokrywał się z rokiem kalendarzowym. Zarząd spółki pragnie jednocześnie poinformować, iż celem ww. zmian są ułatwienia w zakresie rozliczeń podatkowych przez spółki z grupy kapitałowej Prime Car Management, które pozytywnie wpłyną na zmniejszenie ryzyk działalności związanych z rozliczaniem cen transferowych pomiędzy podmiotami z grupy PCM" - czytamy w komunikacie.

W celu utworzenia podatkowej grupy kapitałowej oraz spełnienia warunków formalnych niezbędnych do jej rejestracji emitent dokonał zmiany porządkowej w zakresie struktury własnościowej w spółkach grupy kapitałowej Prime Car Management, polegającej na sprzedaży 100 000 udziałów w Masterlease posiadanych przez Futura Leasing (100% udziałów posiadanych przez Futura Leasing stanowiących 63,25 % w kapitale zakładowym i głosach Masterlease) na rzecz emitenta za kwotę 27 mln zł. Tym samym emitent stał się bezpośrednim posiadaczem łącznie 100% udziałów w Masterlease, podano również.

Prime Car Management jest jednostką dominująca grupy kapitałowej działającej na rynku flotowym pod marką Masterlease. Spółka prowadzi działalność w zakresie leasingu pojazdów i zarządzania flotą. W skład grupy kapitałowej spółki wchodzą także spółki: Futura Leasing, Masterlease oraz Futura Prime.

Grupa Masterlease jest niezależnym podmiotem świadczącym w Polsce usługi leasingowe i usługi zarządzania flotą, tj. car fleet management (CFM). Grupa podaje, że pod względem liczebności floty pojazdów jest jednym z liderów na rynku usług zarządzania flotą w Polsce oraz jednym z wiodących podmiotów świadczących usługi leasingowe.

(ISBnews)