Akcjonariusze LW Bogdanka zdecydują 16 XI o zmianach w RN na wniosek Enei

ISBNews
21.10.2015 17:54
A A A


Warszawa, 21.10.2015 (ISBnews) ? Zarząd Lubelskiego Węgla Bogdanka, w związku z żądaniem Enea Wytwarzanie, zwołało na 16 listopada br. nadzwyczajnie walne zgromadzenie spółki celem dokonania zmian w radzie nadzorczej i ustalenia zasad wynagrodzenia jej członków, podała spółka.

?Podjęcie uchwał w proponowanych sprawach ma na celu dostosowanie wynagradzania zasad organu nadzorczego spółki do zasad stosowanych w grupie Enea (?) oraz zmiany w składzie rady nadzorczej spółki związane z przejęciem przez Enea S.A. kontroli nad spółką? - czytamy w piśmie Enea Wytwarzanie.

W poniedziałek Enea otrzymała decyzję prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wyrażającą zgodę na przejęcie kontroli nad Lubelskim Węglem Bogdanka.

Enea ogłosiła 14 września br. wezwanie na 21 962 189 akcji Bogdanki, stanowiące 64,57% głosów na walnym zgromadzaniu, po 67,39 zł za sztukę. Rada nadzorcza Enei wyraziła już zgodę na nabycie kontrolnego pakietu akcji Bogdanki.

LW Bogdanka - notowana na GPW i wchodząca w skład indeksu największych spółek WIG20 - miała na koniec 2014 r. 16,6% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 24,9% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej.

W obrębie grupy kapitałowej Enea funkcjonują trzy wiodące podmioty, tj. Enea (obrót energią elektryczną), Enea Operator (dystrybucja energii elektrycznej) oraz Enea Wytwarzanie (wytwarzanie energii elektrycznej). W 2014 r. spółka odnotowała ok. 9,9 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)