Przegląd informacji ze spółek

ISBNews
22.10.2015 18:02
A A A


Tanne Sp. z o.o., spółka zależna Fabryki Mebli Forte, może otrzymać pomoc publiczną z budżetu państwa na wsparcie projektu inwestycyjnego w wysokości ok. 57,1 mln zł, podało FM Forte. 

Unibep podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa trzech budynków mieszkalnych w Warszawie, podała spółka. Wynagrodzenie ryczałtowe Unibepu za wykonanie pierwszego etapu inwestycji wynosi 32,5 mln zł netto.

Polimex Energetyka , spółka z grupy  Polimex-Mostostal zrealizuje kontrakt na dostawę i montaż konstrukcji stalowych na potrzeby budowy bloku gazowo-parowego w PKN Orlen, którego wykonawcą jest Siemens. Wartość kontraktu wynosi około 43 mln zł netto, podała spółka. 

Rząd przyjął wniosek ministra skarbu, dotyczący wniesienia do Tauron Polska Energia do 1,01% akcji PKO BP w zamian za objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym tej spółki, podała spółka.

Mabion wyemitował 360 tys. akcji serii po 47 zł za akcję, co oznacza wartość emisji wysokości 16,92 mln zł, podała spółka. Poza emisją akcji serii M, Mabion podpisał z głównymi akcjonariuszami spółki przedwstępne umowy objęcia 340 tys. akcji serii N po cenie emisyjnej 47 zł za jedną akcję.

Akcjonariusze Tell zdecydują o wypłacie 0,6 zł dywidendy na akcję z zysku za 2014 r., wynika z projektów uchwał walnego zgromadzenia.

Węgiel z kopalni w Nowej Rudzie, który może zacząć być wydobywany za 2-3 lata, ma szansę wygrać z węglem rosyjskim i chińskim na światowych rynkach, uważa dyrektor generalny Coal Holding - inwestora w tej kopalni - Andrzej Zibrow. Z kolei według radnego województwa dolnośląskiego Marka Dyducha, budowa tej kopalni jest pierwszym krokiem do reaktywacji Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego oraz szansą dla całego regionu.

PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) zawarły z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) porozumienie o współpracy, w ramach której przeznaczą wspólnie 50 mln zł na realizację najlepszych projektów badawczo-rozwojowych w obszarze innowacyjnych systemów informatycznych, ograniczenia wpływu kolei na środowisko, sprawniejszego utrzymania i modernizacji infrastruktury oraz poprawy bezpieczeństwa i komfortu podróżnych, podało NCBR.

Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE) "patrzy aktywnie" na trzy tematy akwizycyjne w swojej branży, poinformował prezes Piotr Jeleński.

Przewozy Regionalne planują przeznaczyć łączne ponad 660 mln zł na nowy lub całkowicie zmodernizowany tabor do 2018 r., podała spółka.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez Korporację KGL w związku z ofertą publiczną akcji serii C oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A1, B1, C oraz praw do akcji serii C, podała Komisja.

Orange Polska pracuje nad refinansowaniem i zakłada wykorzystanie finansowania z grupy Orange na warunkach co najmniej rynkowych, wynika z wypowiedzi członka zarządu ds. finansowych Macieja Nowohońskiego.

Grupa Kęty nadal postrzega USA jako bardzo obiecujący rynek dla swoich systemów aluminiowych w budownictwie, a kolejnym rynkiem z dobrymi perspektywami może okazać się Katar, poinformował prezes Dariusz Mańko.

Podmiot zależny Central Fund of Immovables (CFI) zawarł list intencyjny z Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, w sprawie warunków nabycia przez Open Finance obligacji CFI o wartości 33 mln zł w zamian za obligacje Hawe, podała spółka.

Orange Polska będzie mieć w końcu bieżącego roku nieruchomości na sprzedaż o wartości rynkowej sięgającej łącznie 800 mln zł, poinformował członek zarządu ds. finansowych Maciej Nowohoński.

Ostatni kwartał 2015 r. w Grupie Kęty powinien dać wyniki sprzedaży porównywalne lub nawet lepsze r/r, a cały rok zakończy się wynikami "bardzo blisko" prognozy, poinformował członek zarządu Adam Piela.

Grupa Kęty spodziewa się spowolnienia na rynku w IV kw. br., poinformował prezes Dariusz Mańko. Jego początek obserwowała od końca III kw. zarówno w Polsce, jak i na rynkach eksportowych.

Creamfinance Poland - spółka udzielająca pożyczek przez internet - przedłużyła zapisy na obligacje denominowane w euro o tydzień - do 29 października br. Termin zapisów na obligacje denominowane w złotych pozostaje niezmieniony i upływa 22 października, poinformowała firma.

PKN Orlen spodziewa się pierwszej spotowej dostawy ropy z Arabii Saudyjskiej na początku listopada. Spółka chce zwiększyć udział zakupów spotowych w całkowitych dostawach ropy, poinformował prezes Jacek Krawiec.

CMC Markets - dostawca usług inwestycyjnych z wykorzystaniem kontraktów na różnice (inaczej kontraktów różnic kursowych, ang. contract for difference, CFD) - ogłosił otwarcie oddziału w Warszawie, podał broker.

Ministerstwo Środowiska udzieliło spółce Orlen Upstream kolejnej koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż gazu ziemnego i ropy naftowej na projekt Miocen w środkowo-wschodniej części województwa podkarpackiego, poinformował PKN Orlen.

Milestone Medical Inc. przekazał wstępne wyniki prowadzonych otwartych badań klinicznych sterowanego komputerowo systemu dozowania znieczulenia CompuFlo w zakresie dokładnego zindentyfikowania obszaru iniekcji, tj. przestrzeni zewnątrzoponowej do prestiżowego amerykańskiego stowarzyszenia leczenia bólu, przed walnym zebraniem członków stowarzyszenia w 2016 r, poinformował prezes Leonard Osser. 

Ursus dostarczy 400 sztuk ciągników rolniczych w formie SKD w ramach umowy o wartości 55 mln USD, podpisanej ze spółką The National Service Corporation Sole (SUMA JKT) z siedzibą w Dar es Salaam (Tanzania), podał Ursus. We współpracy z tą spółką Ursus chce zaopatrywać w traktory i maszyny rolnicze całą południową Afrykę.

Po przejęciu większościowego pakietu akcji Lubelskiego Węgla Bogdanka, Enea nie planuje zmiany polityki dywidendowej tej spółki, poinformowała wiceprezes Enei ds. finansowych Dalida Gepfert.

Cenospheres Trade & Engineering (CTE) zwołała na 17 listopada br. walne zgromadzenie akcjonariuszy, które zdecyduje m.in. o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję do 650 tys. akcji, podała spółka.

Atal wprowadził do sprzedaży 118 mieszkań oraz dwa lokale usługowe w pierwszym etapie osiedla Nowy Targówek w Warszawie, podała spółka.

i2 Development - deweloper, który zapowiedział niedawno publiczną emisję akcji i wejście na GPW - po niecałych 3 miesiącach od rozpoczęcia sprzedaży pierwszej inwestycji mieszkaniowej w ramach Bulwaru Staromiejskiego "Lofty przy fosie" we Wrocławiu sprzedał 19 z 56 lokali, a kolejnych 8 zostało zarezerwowanych, podała spółka.

Wikana zleciła Krośnieńskiemu Przedsiębiorstwu Budowlanemu wykonanie III etapu osiedla Zielone Tarasy w Rzeszowie za ok. 14,5 mln zł netto, podała spółka.

Grupa k2 oczekuje, że bieżący rok będzie lepszy niż poprzedni. Ponadto zmieni sposób raportowania przychodów, aby przejrzyście prezentować wartość swojego portfela, poinformował prezes K2 Internet Tomasz Tomczyk w rozmowie z ISBnews. Zakłada, że pod koniec listopada zaprezentuje inwestorom perspektywy na koniec roku i kierunek, w którym grupa chce zmierzać w ciągu najbliższych trzech lat.

Ovostar Union zwiększył produkcję jaj o 20% r/r do 888 mln sztuk w pierwszych 9 miesiącach 2015 r., podała spółka. Wolumen sprzedaży wzrósł o 33% r/r do 656 mln szt.

Kernel Holding oczekuje, że sprzedaż zboża w całym roku finansowym 2015/2016 będzie na zbliżonym poziomie do 2014/2015, podała spółka. Sprzedaż śruty słonecznikowej w całym bieżącym r. fin. zakładana jest na poziomie ok. 2,7 mln ton (wobec 2,5 mln ton rok wcześniej).

Kernel Holding zmniejszył sprzedaż zboża o 24% r/r do 927,44 tys ton w I kw. roku obrotowego 2015/2016 (tj. 1 lipca - 30 września br.), podała spółka.

Grupa Kęty spodziewa się, iż w perspektywie najbliższego kwartału sprzedaż segmentu wyrobów wyciskanych spadnie o ok. 5% r/r, systemów aluminiowych wzrośnie o ok. 5% r/r, opakowań giętkich wzrośnie o ok. 10% r/r, a segmenty usług budowlanych i akcesoriów budowlanych będą na poziomie sprzedaży porównywalnym do zeszłego roku, podała spółka.

PKN Orlen zwiększył zadłużenie netto o 1,3 mld zł kw/kw do 5,7 mld zł w III kwartale br., podała spółka.

Kernel Holding rekomenduje wypłatę 0,25 USD dywidendy na akcję w ciągu roku finansowego kończącego się 30 czerwca 2016, podała spółka.

Nakłady inwestycyjne PKN Orlen wyniosły 1 887 mln zł w pierwszych 9 miesiącach 2015 r. Kwotę 1 302 mln zł przeznaczono na segment downstream, podała spółka.

Kernel Holding odnotował 106,93 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w roku finansowym 2014/2015 (zakończonym 30 czerwca 2015) wobec 98,31 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Grupa Kęty podtrzymała prognozę, zgodnie z którą jej zysk netto wzrośnie o 18% r/r i sięgnie 201 mln zł w 2015 r. przy przychodach na poziomie 1,96 mld zł, tj. wyższych o 8% niż w 2014 r., podała spółka.

Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE) odnotowało 12,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 9,24 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PKN Orlen oczekuje wzrostu średniorocznego poziomu marży downstream w 2015 r. ze względu na sprzyjające otoczenie makro, podała spółka.

Łączna liczba klientów komórkowych Orange Polska wzrosła do 15,69 mln (wobec 15,59 mln rok wcześniej), w tym liczba klientów abonamentowych wzrosła o 7,4% r/r do 8,09 mln. Operator miał ogółem 2,97 mld zł skonsolidowanych przychodów w III kw., co oznacza spadek o 74 mln zł lub 2,4% r/r. 

Grupa Kęty odnotowała 65,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 62,21 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PKN Orlen odnotował spadek zysku EBITDA liczonego metodą LIFO ("ostatnie przyszło - pierwsze wyszło") do 2 060 mln zł w III kw. 2015 r. (przed odpisem aktualizującym) z 1 129 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Orange Polska oczekuje, że wskaźnik dług netto/EBITDA nie powinien przekroczyć 2,2x w 2016 roku, podała spółka w prezentacji wynikowej.  

PKN Orlen odnotował 795 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 538 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Indos złożył do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wniosek o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect 454 060 akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł każda, podała spółka.

Orange Polska podtrzymuje całoroczne nakłady inwestycyjne na projektu budowy sieci światłowodowej na poziomie do 450 mln zł, podała spółka w prezentacji wynikowej. W ciągu I-III kw. operator zainwestował 188 mln zł.

Orange Polska planuje zainwestować do 220 mln zł w sieć LTE w latach 2016-2017, podała spółka.

Empik Media & Fashion (EMF), Empik Internet i cypryjska Bookzz Holdings Limited, będąca akcjonariuszem EMF, podpisały niewiążący list intencyjny na potrzeby rozpoczęcia negocjacji w sprawie ewentualnego nabycia przez Bookzz lub inny podmiot z grupy kapitałowej Penta Investments akcji spółki Learning Systems Poland, podał Empik.

Poczta Polska wyemituje z początkiem przyszłego roku obligacje, podała "Rzeczpospolita". Środki z emisji obligacji mają posłużyć do finansowania strategii do 2020 r., która przewiduje 1,5 mld zł inwestycji, poinformował rzecznik Zbigniew Baranowski.

Orange Polska przewiduje, że na koniec 2015 roku wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA wyniesie około 1,9-2,0x, przekraczając zakładany poziom 1,5x, poinformował członek zarządu ds. finansów Maciej Nowohoński.

Hawe zawarła list intencyjny związany z pozyskaniem Central Fund of Immovables, spółki zależnej CFI Hoding, jako inwestora finansującego spłatę zadłużenia grupy kapitałowej Hawe, podało Hawe.

Orange Polska ocenia, że wyniki aukcji LTE poprawiły sytuację konkurencyjną na jego korzyść i musi je uwzględnić w strategii. Plan średniookresowy zamierza przedstawić w lutym 2016 roku, poinformował prezes operatora Bruno Duthoit.

Orange Polska zaproponuje wypłatę dywidendy w 2016 roku w wysokości 0,25 zł na akcję, uwzględniając konsekwencje finansowe opłaty za częstotliwości LTE oraz planowane dalsze inwestycje w budowę sieci światłowodowej, podał operator.

Orange Polska odnotowało 110 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 140 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.