IDS-BUD z najtańszą ofertą na odcinek S7 - 'Zakopianki' za 521,5 mln zł

ISBNews
29.10.2015 14:13
A A A


Warszawa, 29.10.2015 (ISBnews) - IDS-BUD złożył najtańszą ofertę, wartą 521,52 mln zł brutto, na budowę odcinka drogi ekspresowej S7 Lubień - Naprawa o długości ok. 7,6 km, podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA)

Łącznie wpłynęło 12 ofert. Druga najtańsza oferta należała do Salini Impregilo (528,56 mln zł), a trzecia - do PUT Intercor (534,22 mln zł). Oferty złożył też m.in. Budimex (592,49 mln zł). Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia 719,83 mln zł brutto.

Wszyscy wymienieni wykonawcy zaproponowali jednakowe pozacenowe kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty - 22-miesięczny termin realizacji i 10 lat gwarancji na wykonane prace. 

Wczoraj GDDKiA podała, że Salini Impregilo złożyła najtańszą ofertę, wartą 615,02 mln zł brutto, na budowę odcinka drogi ekspresowej S7 Skomielna Biała - Chabówka (ok. 5,2 km długości) wraz z budową odcinka DK 47 Rabka - Chabówka (ok. 0,9 km).

Pod koniec ub.r. GDDKiA ogłosiła trzy przetargi na budowę drogi ekspresowej S7 pomiędzy Lubniem i Rabką Zdrojem (Lubień - Naprawa, Naprawa - Skomielna Biała wraz z budową 2-kilometrowego tunelu i Skomielna Biała - Chabówka). Odcinki stanowią część połączenia między Krakowem a Zakopanem, tzw. Zakopianki. Pierwszy odcinek ma ok. 7,6 km długości, drugi 3,1 km (w tym 2,1 km tunelu), a trzeci 5,2 km.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty są - dla odcinków Lubień - Naprawa i Skomielna Biała - Chabówka - cena (waga 90%), termin realizacji (5%) oraz okres gwarancji jakoś›ci (5%) a dla odcinka Naprawa - Skomielna Biała (z tunelem) - cena (90%) i termin realizacji (10%).

(ISBnews)