PKO BP oczekuje 'istotnych wpływów' z tytułu nabycia Visa Europe przez Visa Inc.

ISBNews
02.11.2015 17:57
A A A


Warszawa, 02.11.2015 (ISBnews) - PKO Bank Polski spodziewa się "istotnych wpływów z tytułu zamknięcia transakcji" nabycia akcji spółki Visa Europe Ltd przez Visa Inc., podała instytucja.

"PKO Bank Polski będąc członkiem Visa Europe Ltd. znajduje się w gronie beneficjentów transakcji proporcjonalnie do udziału banku w skorygowanych przychodach Visa Europe Ltd. Z uwagi na ten udział, bank spodziewa się istotnych wpływów z tytułu zamknięcia transakcji. Dokładne oszacowanie wpływu przedmiotowej transakcji na wyniki banku będzie możliwe po otrzymaniu informacji nt. podziału kwoty transakcji pomiędzy członków Visa Europe Ltd." ? czytamy w komunikacie.

Visa Inc. zawarła umowę nabycia akcji spółki Visa Europe Ltd, podał bank na podstawie komunikatu Visa Inc.

"Zamknięcie transakcji przewidywane jest w 3 kwartale 2016 roku obrachunkowego Visa Inc. i jest uzależnione od otrzymania stosownych zgód regulacyjnych. Zgodnie z treścią umowy, wartość transakcji wynosi maksymalnie do 21,2 miliardów euro i składa się z następujących elementów: (i) ceny nabycia płatnej w momencie zamknięcia transakcji wynoszącej 16,5 miliarda euro oraz (ii) odroczonej płatności typu earn-out w wysokości maksymalnie do 4,7 miliarda euro, którą członkowie Visa Europe Ltd. mogą otrzymać po 4 rocznicy zamknięcia transakcji w zależności od osiągnięcia w perspektywie 16 kwartałów celów określonych w umowie. Cena nabycia płatna jest w (a) gotówce w wysokości 11,5 mld euro oraz (b) uprzywilejowanych akcjach zamiennych na akcje zwykłe Visa Inc. o wartości do 5 mld euro" ? podano w informacji.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 248,7 mld zł na koniec 2014 r.

(ISBnews)