Przegląd informacji ze spółek

ISBNews
03.11.2015 17:59
A A A


Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) odmówiła udzielenia zezwolenia na tworzenie funduszy i zarządzanie nimi przez Inovo Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, podała Komisja.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) udzieliła zezwolenia na wykonywanie działalności polegającej na tworzeniu funduszy inwestycyjnych lub funduszy zagranicznych i zarządzaniu nimi przez Templeton Asset Management (Poland) TFI SA , podała Komisja.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) udzieliła zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych, podała Komisja.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w październiku 2015 roku przez Grupę Kapitałową Wojas wyniosły 23,7 mln zł i były wyższe r/r o 3,5%, podała spółka.

Skonsolidowany zysk netto ING Banku Śląskiego w III kw. 2015 r. mógł wynieść od 266 mln zł do 315 mln zł przy konsensusie na poziomie 295 mln zł wobec 273 mln zł zysku rok wcześniej, prognozują analitycy ankietowani przez ISBnews.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zażądała od GPW zawieszenia obrotu akcjami spółki Platynowe Inwestycje SA od 3 listopada 2015 r. do końca dnia 3 grudnia 2015 r. w związku zastrzeżeniami dotyczącymi podwyższenia kapitału przez spółkę, podała Komisja.

Alior Bank prowadzi rozmowy w sprawie przejęcia kolejnych banków i do końca tego roku może podpisać jeden-dwa listy intencyjne. Powrót do rozmów z Raiffeisen Polbankiem nie jest wykluczony, poinformował wiceprezes Krzysztof Czuba.

Alior Bank nie zamierza przejmować żadnego TFI i skoncentruje się na wzmacnianiu spółki zarządzania aktywami Money Makers TFI, poinformował ISBnews wiceprezes Alior Banku Krzysztof Czuba.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w październiku 2015 roku przez Grupę Kapitałową Vistula wyniosły około 39,5 mln zł i były wyższe r/r o około 15,5%, podała spółka w komunikacie.

VOL Solutions Sp. z o.o. oraz BURDA Publishing Sp. z o.o. złożyły wnioski o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku Merlin.pl, poinformowała Czerwona Torebka - właściciel Merlina.

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) ogłosił konkurs "Kredyt na innowacje technologiczne" i podpisał umowy z 17 bankami, które będą go udzielać przedsiębiorstwom z sektora MŚP. Wnioski będzie można składać od 7 grudnia 2015 r. do 20 stycznia 2016 r. Do rozdysponowania będzie pula 303 mln zł w podziale na alokację dla województwa mazowieckiego (30 136 486 zł) oraz dla pozostałych województw (272 863 514 zł).

Operacje związane z refinansowanie zadłużenia Grupy Polsat będą miały pozytywny wpływ na jej wynik brutto za III kw. tego roku w wysokości ok. 296 mln zł, podała spółka.

CoGyn Pharmaceuticals Inc. zrealizuje odwrotne przejęcie spółki SPAC I, w efekcie czego CoGyn notowana będzie na na rynku NewConnect, podała spółka. Zamknięcie transakcji odwrotnego przejęcia planowane jest w przeciągu kilku tygodni.

Skutki ewentualnego strajku w PKP Cargo mogą być odczuwalne nawet w kolejnych latach, poinformował członek zarządu ds. finansowych Łukasz Hadyś. Na czwartek spółka zaplanowała rozmowy ze stroną związkową. Oczekuje także postanowienia sądu ws. ewentualnego zakazu o prowadzeniu akcji strajkowej w spółce - ma ono zostać wydane w ciągu 7 dni. Strajk miałby się zacząć 9 listopada.

Założone w strategii PKP Cargo na lata 2016-2020 cele, w szczególności w zakresie zwiększenia obecności na rynkach zagranicznych (zwłaszcza we Włoszech i w krajach Europy Środkowej) oraz innowacyjnego pakietu usług i kurs w kierunku kompleksowych rozwiązań logistycznych to działania we właściwym kierunku, uważają analitycy. Spodziewają się oni, że działania zmierzające do redukcji kosztów na pewno dadzą dobre rezultaty.

JHM Development sprzedało aktami notarialnymi 18 mieszkań i 10 garaży w październiku, podała spółka.

Wartość aktywów funduszy zarządzanych przez Forum TFI przekroczyła 12 mld zł Na koniec trzeciego kwartału br., podała spółka.

i2 Development - deweloper planujący publiczną emisję akcji i wejście na GPW - pozyskał 114 mln zł kredytu z mBanku Hipotecznego na finansowanie swojej flagowej inwestycji - Bulwaru Staromiejskiego we Wrocławiu, podała spółka. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2018 r.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) usunęła z listy ostrzeżeń publicznych Obligacje.pl Sp. z o.o., podała Komisja.

Aplisens spodziewa się, że IV kw. będzie pierwszym wzrostowym pod względem dynamiki sprzedaży w krajach WNP, a w całym roku spółka zanotuje ogółem kilkuprocentowy wzrost przychodów r/r, poinformował prezes Adam Żurawski.

Modelowa marża rafineryjna grupy PKN Orlen wyniosła w październiku br. 4,9 USD/b w porównaniu do 7,7 USD/b miesiąc wcześniej. W październiku ub.r. marża wynosiła 4,8 USD/b, podała spółka.

Grupa Duon podpisała list intencyjny z Fraikin Polska o współpracy w ramach projektu zasilania pojazdów użytkowych gazem ziemnym, poinformowała spółka.

Lotos Kolej - spółka zależna Grupy Lotos - rozpoczęła realizację przewozów kolejowych w Niemczech. To perspektywiczny rynek dla polskiego przewoźnika, podała spółka.

Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI wyniosła 3 450,6 mln zł na koniec października 2015 r., podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów sięgnęła 3 313,2 mln zł.

Liczba klientów LiveChat Software powiększyła się do 12 744 firm, podała spółka na podstawie danych pochodzących z systemów sprzedaży na dzień 1 listopada. Liczba klientów wzrosła o 460 firm w ciągu miesiąca.

Obligacje serii AB02 290720 Grupy AB, o łącznej wartości nominalnej 70 mln zł, zadebiutują na Catalyst w środę, 4 listopada, podała Giełda.

Spółka Nowe Brzeszcze Grupa Tauron złożyła do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o zgodę na nabycie części mienia Spółki Restrukturyzacji Kopalń - aktywów kopalni węgla kamiennego Brzeszcze, podał Urząd.

Unibep zawarł z wchodzącą w skład holdingu ILDC spółką Mill-Yon Gdańsk umowę na generalne wykonawstwo budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Warszawie wraz z elementami infrastruktury za ryczałtowo 84,55 mln zł netto, podała spółka.

Aplisens odnotował 3,3 mln zł zysku netto ogółem w III kw. 2015 r. wobec 3,94 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.