ING BSK szacuje swój udział w Funduszu Wsparcia Kredytobiorców na ok. 6 mln zł

ISBNews
04.11.2015 13:48
A A A


Warszawa, 04.11.2015 (ISBnews) - ING Bank Śląski szacuje, że jego kwotowy udział w Funduszu Wsparcia Kredytobiorców w Banku Gospodarstwa Krajowego wyniesie ok. 6 mln zł, poinformowała prezes Małgorzata Kołakowska.

"Nasze wyliczenia wskazują, że nasza kontrybucja wyniesie ok. 6 mln zł. To będzie zaksięgowane czwartym kwartale" - powiedziała Kołakowska podczas konferencji prasowej.

Na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców o początkowej wysokości 600 mln zł, który powstanie w Banku Gospodarstwa Krajowego złożą się wpłaty banków, które mają portfel kredytów hipotecznych. Ich udział będzie proporcjonalny do udziału rynkowego w kredytach mieszkaniowych dla gospodarstw domowych, których opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek przekracza 90 dni.

Prezes poinformowała, że bank nie ma jeszcze wyliczeń dotyczących wpływu transakcji nabycia akcji spółki Visa Europe Ltd przez Visa Inc.

"Musimy poczekać na formalne potwierdzenie, bo algorytm nie jest jeszcze znany. Mamy 2 mln wydanych kart Visa i ponad 10% udziałów w obrotach na rynku lokalnym"- powiedziała Kołakowska.

Kilka dni temu Vsa Inc. zawarła umowę nabycia akcji spółki Visa Europe Ltd. Zamknięcie transakcji przewidywane jest w III kwartale 2016 roku obrachunkowego Visa Inc. i jest uzależnione od otrzymania stosownych zgód regulacyjnych

Zgodnie z treścią umowy, wartość transakcji wynosi maksymalnie do 21,2 mld euro i składa się z następujących elementów: (i) ceny nabycia płatnej w momencie zamknięcia transakcji wynoszącej 16,5 mld euro oraz (ii) odroczonej płatności typu earn-out w wysokości maksymalnie do 4,7 mld euro, którą członkowie Visa Europe Ltd. mogą otrzymać po 4. rocznicy zamknięcia transakcji w zależności od osiągnięcia w perspektywie 16 kwartałów celów określonych w umowie.

ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 2004 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING.

(ISBnews)