KE podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski o 0,2 pkt do 3,5% w 2015 r.

ISBNews
05.11.2015 12:46
A A A


Warszawa, 05.11.2015 (ISBnews) - Komisja Europejska podwyższyła prognozę tegorocznego wzrostu PKB Polski do 3,5% z oczekiwanych w maju br. 3,3% (wobec 2,8% prognozowanych w listopadzie ub.r.), podała Komisja w nowej prognozie. W 2016 r. wzrost PKB ma sięgnąć, według KE, 3,5% (wobec 3,4% oczekiwanych w maju) - podobnie jak w 2017 r.

"Oczekujemy, że PKB Polski będzie rosło o 3,5% w całym horyzoncie prognozy. Konsumpcja prywatna powinna nadal zyskiwać na dalszej poprawie w zakresie dochodów rozporządzalnych gospodarstw domowych oraz na warunkach finansowych, gdy zatrudnienie i płace będą dalej rosły, a stopy procentowe pozostaną niskie" - czytamy w raporcie.

Komisja oczekuje, że inwestycje będą rosły w latach 2016-2017 wyraźnie szybciej niż PKB, ale mniej dynamicznie niż w tym roku, ponieważ przedsiębiorstwa są nadal ostrożne w odniesieniu do perspektyw dotyczących popytu oraz trwającego przejścia do nowego okresu budżetowego Unii Europejskiej.

Według KE, wzrost zatrudnienia będzie nadal "solidny", ale nieco spowolni w okresie objętym prognozami ze względu na tendencje demograficzne.

Komisja spodziewa się także powrotu inflacji w Polsce pod koniec tego roku.

Tabela z aktualnymi prognozami Komisji Europejskiej dla Polski
  2014 2015 2016 2017
 wzrost PKB (zmiana w %) 3,3 3,5 3,5 3,5
 spożycie prywatne (zmiana w %) 2,5 3,4 3,4 3,5
 spożycie zbiorowe (zmiana w %) 4,9 4,1 3,1 2,6
 nakłady brutto na środki trwałe (zmiana w %) 9,8 6,5 5,5 5,5
 eksport (zmiana w %) 6,4 5,6 5,8 6,1
 import (zmiana w %) 10 5,6 6,6 6,8
 wkład we wzrost PKB: popyt krajowy (zmiana w %) 4,3 4 3,7 3,7
 wkład we wzrost PKB: zapasy (zmiana w %) 0,5 -0,6 0 0
 wkład we wzrost PKB: eksport netto (zmiana w %) -1,5 0,1 -0,3 -0,2
 zatrudnienie (zmiana w %) 1,7 1 0,6 0,6
 stopa bezrobocia wg Eurostatu (%) 9 7,6 7,2 6,8
 inflacja HICP (%) 0,1 -0,6 1,4 1,9
 saldo obrotów bieżących (% PKB) -1,1 -0,5 -0,9 -1,5
 deficyt budżetowy (general government) jako % PKB -3,3 -2,8 -2,8 -2,9
 dług publiczny jako % PKB 50,4 51,4 52,4 53,5


(ISBnews)