Sąd dokonał wpisu zastawów na 100% udziałów Lotos Asfalt

ISBNews
13.11.2015 15:34
A A A


Warszawa, 13.11.2015 (ISBnews) - Sąd Rejonowy Gdańsk Północ dokonał wpisu zastawów rejestrowych na 100% udziałów w Lotos Asfalt - spółki zależnej Grupy Lotos, podał Lotos.

"Zastawy rejestrowe zostały ustanowione tytułem zabezpieczenia spłaty wierzytelności wyrażonych w PLN z tytułu umowy kredytowej, której celem jest pozyskanie uzupełniającej części środków niezbędnych do sfinansowania realizacji projektu EFRA - Efektywna Rafinacja oraz potencjalnych wierzytelności z tytułu transakcji zabezpieczających (hedgingowych), które zostaną zawarte w związku z projektem EFRA, zgodnie z umową kredytową" - czytamy w komunikacie.

Lotos Asfalt zawarł pod koniec czerwca br. umowę na finansowanie projektu EFRA z konsorcjum instytucji finansowych, w skład którego wchodzą: Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Millennium, Bank Pekao (bank koordynujący transakcję finansowania projektu EFRA), Bank Zachodni WBK, PKO Bank Polski, Powszechny Zakład Ubezpieczeń, Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie oraz Societe Generale.

"Łączna wartość zobowiązań wynikająca ze wskazanej wyżej umowy, zabezpieczonych pierwszym zastawem, wynosi do 300 mln zł i dotyczy kredytu obrotowego na finansowanie działalności operacyjnej, płatności podatku VAT oraz refinansowanie istniejącego zadłużenia obrotowego Lotos  Asfalt" - czytamy dalej.

Zobowiązania zabezpieczone drugim zastawem dotyczą potencjalnych zobowiązań z tytułu transakcji zabezpieczających (hedgingowych), które zostaną zawarte w związku z projektem EFRA.

Najwyższe sumy zabezpieczeń to odpowiednio 450 000 000 zł i 450 000 001 zł dla każdego z nich.

Wartość ewidencyjna aktywów zabezpieczonych zastawami (równa wartości nominalnej udziałów Lotos Asfalt) wynosi 452 mln zł, podano także.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody spółki wyniosły 28,5 mld zł w 2014 r.

(ISBnews)