Zysk netto Enei wzrósł r/r do 420,18 mln zł w III kw., konsensus: 349,18 mln zł

ISBNews
17.11.2015 07:39
A A A


Warszawa, 17.11.2015 (ISBnews) - Enea odnotowała 420,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 204,27 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Jest to wynik lepszy od konsensusu rynkowego, który wynosił 349,18 mln zł. Analitycy ankietowani przez agencję ISBnews spodziewali się wyniku netto w zakresie 153-425,9 mln zł

Zysk operacyjny wyniósł 522,76 mln zł wobec 223,44 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto sięgnęły 2 538,07 mln zł w III kw. 2015 r. wobec 2 386,98 mln zł rok wcześniej.

Według analityków, spółka mogła osiągnąć zysk operacyjny w wysokości 497-530,4 mln zł, przy konsensusie na poziomie 516,7 mln zł. Szacowali oni, że przychody spółki w ostatnim kwartale wyniosły 2 100 - 2 496 mln zł, przy konsensusie na poziomie 2 338,57 mln zł.

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 836,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 833,18 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży netto w wysokości 7 150,31 mln zł w porównaniu z 7 227,17 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2015 r. wyniósł 937,96 mln zł wobec 658,43 mln zł zysku rok wcześniej.

W obrębie grupy kapitałowej Enea funkcjonują trzy wiodące podmioty, tj. Enea (obrót energią elektryczną), Enea Operator (dystrybucja energii elektrycznej) oraz Enea Wytwarzanie (wytwarzanie energii elektrycznej). W 2014 r. spółka odnotowała ok. 9,9 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)