Oferta Krynica Vitamin rusza dziś, spółka chce pozyskać 20-30 mln zł netto

ISBNews
17.11.2015 09:12
A A A


Warszawa, 17.11.2015 (ISBnews) - Oferta publiczna do 7,08 mln akcji Krynica Vitamin rozpocznie się dziś od publikacji ceny maksymalnej w transzy inwestorów indywidualnych, podała spółka w prospekcie emisyjnym. Krynica Vitamin liczy na pozyskanie 20-30 mln zł netto dzięki ofercie do 1 598 062 nowo emitowanych akcji serii B, w ofercie znajdzie się także 5 486 682 istniejących akcji serii A, sprzedawanych przez FRAM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

"Na podstawie prospektu w ramach oferty spółka i akcjonariusz sprzedający oferują łącznie nie więcej niż 7 084 744 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,50 zł każda, w tym nie więcej niż 1 598 062 nowo emitowanych akcje serii B spółki i nie więcej niż 5 486 682 istniejących akcji w kapitale zakładowym spółki" - czytamy w prospekcie.

Na datę prospektu kapitał zakładowy spółki wynosi 15 980 626,50 zł i dzieli się na 10 653 751 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,50 zł każda.

Inwestorom indywidualnym zostanie przydzielone ok. 20% wszystkich oferowanych akcji, przy czym będą to wyłącznie akcje sprzedawane; dla inwestorów instytucjonalnych zostanie przydzielone ok. 80% wszystkich oferowanych akcji, podano także.

Na 18 listopada - 2 grudnia zaplanowano przyjmowanie zapisów w transzy inwestorów indywidualnych, zaś na 1-3 grudnia - book-building dla inwestorów instytucjonalnych. 3 grudnia zostanie ogłoszona cena oraz ostateczna liczba akcji w poszczególnych transzach. Inwestorzy instytucjonalni będą mogli składać zapisy na akcje 4-8 grudnia. Na 9 grudnia zaplanowano przydział akcji, a około tydzień później - rozpoczęcie notowań istniejących akcji i praw do akcji nowej emisji na GPW.

W przypadku sprzedaży wszystkich oferowanych akcji, FRAM FIZ "straci status akcjonariusza spółki", zaś po przeprowadzeniu oferty nowi akcjonariusze będą posiadali akcje uprawniające do 57,8% z ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki (z tego posiadacze nowych akcji - 15%), a Zinat sp. z o.o. - pozostałe 42,2%, podano także w prospekcie.

"Spółka oczekuje, że wpływy netto z emisji nowych akcji wyniosą od 20 000 000,00 zł do 30 000 000,00 zł. Ostateczna kwota tych wpływów będzie zależała od ostatecznej liczby nowych akcji przydzielonych inwestorom w ofercie oraz ceny ostatecznej akcji oferowanych" - czytamy dalej.

Spółka zamierza przeznaczyć kwotę pozyskaną z emisji nowych akcji na:
* rozbudowę parku maszynowego wraz z zapleczem;
* rozbudowę i modernizację zaplecza magazynowego;
* rozbudowę i modernizację zaplecza medialnego;
* modernizację laboratorium i instalację systemów opomiarowania linii produkcyjnych.

"Wartość planowanych nakładów inwestycyjnych, które mają być finansowane m.in. ze środków pozyskanych z emisji wynosi od 25 000 000,00 zł do 31 000 000,00 zł. Cele te, poza wpływami z emisji nowych akcji, będą sfinansowane w razie potrzeby oraz w miarę posiadanej zdolności kredytowej oraz płynności ze środków własnych i/lub przy pomocy finansowania dłużnego. Spółka może również, przy realizacji wskazanych celów, korzystać z programów współfinansowanych przez Unię Europejską lub instytucje rządowe i pozarządowe" - napisano także w prospekcie.

Oferującym jest Trigon Dom Maklerski.

W I poł. 2015 r. Krynica Vitamin miała 5,74 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 4,3 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio: 89,12 mln zł wobec 81,19 mln zł.

Plany rozwoju grupy przewidują rozbudowę zakładu w kolejnych latach, oraz wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych. Działania te pozwolą rozwinąć możliwości produkcyjne grupy, to znaczy zwiększyć wielkość produkcji napojów znajdujących się aktualnie w ofercie oraz wprowadzić nowe rodzaje napojów gazowanych i niegazowanych.

Krynica Vitamin jest polskim producentem napojów funkcjonalnych. Obecnie w ofercie spółki przeważają napoje energetyczne, których sprzedaż generuje 90% przychodów spółki. Ponadto grupa posiada szerokie portfolio innych napojów funkcjonalnych, takich jak napoje: izotoniczne, hipotoniczne, napoje wspomagające metabolizm i witaminowe suplementy diety. Ofertę spółki wzbogacają także wody funkcjonalne, nowoczesne napoje wieloowocowe, alkopopy, cydry, malt drinki czy wybrane napoje z segmentu CSD. Grupa specjalizuje się w usługowym rozlewie dla produktów markowych oraz produktów private label dla sieci handlowych. Obecnie spółka dostarcza swoje produkty do ponad 40 krajów na całym świecie, posiadając ugruntowaną pozycję na rynkach takich krajów, jak Czechy, Niemcy, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Rumunia, Litwa, Słowacja, Izrael i Palestyna.

(ISBnews)