Energa: Negatywny wpływ WACC na EBITDA nie przekroczy 300 mln zł w 2016 r.

ISBNews
17.11.2015 12:07
A A A


Warszawa, 17.11.2015 (ISBnews) - Energa spodziewa się 200 mln zł negatywnego wpływu obniżki średniego ważonego kosztu kapitału (WACC) na przyszłoroczny wynik EBITDA segmentu Dystrybucja. Całkowity negatywny wpływ na EBITDA r/r nie powinien sięgnąć 300 mln zł, poinformował wiceprezes ds. finansowych Seweryn Kędra.

"Jeżeli chodzi o wpływ decyzji URE, to największy wpływ będzie miał średni ważony koszt kapitału, którego wartość spadnie z 7,2% do mniej więcej 5,3%. W przełożeniu na nasze aktywa [dystrybucyjne], mówimy tu o kwocie zbliżonej do 200 mln zł przy niezmienionych warunkach" - powiedział Kędra podczas konferencji prasowej.

Podkreślił, że ten negatywny wpływ zostanie częściowo zrównoważony wzrostem wartości aktywów.

Negatywny wpływ na EBITDA będzie miała też niekorzystna sytuacja na rynku zielonych certyfikatów. Spółka liczy jednak na lekkie odbicie ich cen w 2016 r.

"W sumie spadek EBITDA będzie mniejszy niż 300 mln zł. Nie chciałbym teraz podawać dokładnej wartości" - powiedział wiceprezes dziennikarzom.

Grupa Energa w trakcie trzech kwartałów 2015 roku wypracowała 8 mld zł przychodów, co oznacza wzrost o 2% r/r. EBITDA wyniosła 1,7 mld zł wobec 1,8 mld zł w trzech kwartałach 2014 roku, zysk netto wyniósł 703 mln zł i był o 15% niższy niż przed rokiem.

Grupa Energa to trzeci największy operator systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii, a także trzeci największy sprzedawca energii elektrycznej do odbiorców końcowych w 2014 r. Akcje spółki od grudnia 2013 r. są notowane na GPW.

(ISBnews)