Enea nie planuje wycofania Bogdanki z giełdy

ISBNews
17.11.2015 13:52
A A A


Warszawa, 17.11.2015 (ISBnews) - Enea nie planuje obecnie zdejmowania Lubelskiego Węgla Bogdanka z giełdy, jednak bierze pod uwagę możliwość zwiększenia swojego udziału do 100% akcji górniczej spółki, poinformował prezes Krzysztof Zamasz.

"Co do giełdy, to nie ma planów, żeby wycofać Bogdankę" - powiedział Zamasz podczas konferencji prasowej.

Dodał, że w dłuższej perspektywie nie jest wykluczone zwiększenie udziału Enei w akcjonariacie Bogdanki do 100%, jednak wymaga to decyzji o charakterze strategicznym.

"Nie pracujemy nad tym, żeby to zadziało się za dzień, dwa, czy za miesiąc. To są decyzje strategiczne, trzeba je podejmować z akcjonariuszami" - zaznaczył prezes.

Dodał, że wiele zależy także od stanowiska nowego reprezentant głównego akcjonariusza, jakim jest minister skarbu.

Odnosząc się do strategii Bodganki, Zamasz wskazał, że niedługo odbędzie się spotkanie z kadrą spółki górniczej, poświęcone szczegółom współpracy.

Pod koniec października Enea kupiła w wyniku wezwania 64,57% akcji Bogdanki i razem z Enea Wytwarzanie posiada obecnie akcje stanowiące 66% kapitału i głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

LW Bogdanka miała na koniec 2014 r. 16,6% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 24,9% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej.

W obrębie grupy kapitałowej Enea funkcjonują trzy wiodące podmioty, tj. Enea (obrót energią elektryczną), Enea Operator (dystrybucja energii elektrycznej) oraz Enea Wytwarzanie (wytwarzanie energii elektrycznej). W 2014 r. spółka odnotowała ok. 9,9 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)