Oferta Skanska wybrana na odcinek S8 w mazowieckim za 335 mln zł

ISBNews
23.11.2015 13:41
A A A


Warszawa, 23.11.2015 (ISBnews) - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) uznała ofertę Skanska, wartą 334,79 mln zł brutto, za najkorzystniejszą w postępowaniu na wykonanie "Rozbudowy drogi krajowej nr 8 Warszawa - Białystok do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Wyszków - granica województwa podlaskiego" - odcinek Ia - Wyszków - węzeł Poręba (z węzłem), o długości 12,99 km, podała Dyrekcja.

Pozacenowe kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty stanowiły termin wykonania i czas gwarancji. Wszyscy wykonawcy zadeklarowali jednakowo odpowiednio 22 miesiące i 10 lat.

Wcześniej GDDKiA podawała, że najtańsze oferty na budowę wszystkich odcinków mazowieckiej S8 w kierunku od Wyszkowa do Białegostoku złożyły:

- na odcinek (12,99 km) od obwodnicy Wyszkowa do węzła Poręba (wraz z węzłem) najtańszą ofertę złożyła firma Skanska (334,8 mln zł.),

- na odcinek (16,11 km) od węzła Poręba (bez węzła) do obwodnicy Ostrowi ? najniższą kwotę zaoferowało konsorcjum firm Porr Polska Infrastructure i Unibep  (404.46 mln zł).

- na odcinek (9,4 km) od obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej do granicy województw mazowieckiego i podlaskiego ? najtańszą ofertę przedstawiła firma Polaqua (248,9 mln zł).

Umowy mają być podpisane w I kw. przyszłego roku.

(ISBnews)