Kalendarium ISBnews

ISBNews
24.11.2015 18:10
A A A


ŚRODA, 25 listopada 

Planowane posiedzenie Sejmu VIII kadencji

--09:00: Sejm: Komisja Polityki Społecznej i Rodziny

--09:30: Spotkanie prasowe Libet nt. wyników za III kw.

--10:00: Konferencja Mostostalu Zabrze nt. wyników i perspektyw

--10:00: XI Debata "Inwestowanie w nieruchomości"

--10:00: GUS poda dane o stopie bezrobocia rejestrowanego za październik 

--10:00: GUS opublikuje Biuletyn Statystyczny (m.in. dane o nowych zamówieniach publicznych)

--11:00: Konferencja prasowa Apatora nt. wyników za III kw.

--12:00: Sejm: Komisja Finansów Publicznych

 

CZWARTEK, 26 listopada 

Planowane posiedzenie Sejmu VIII kadencji

--MF zorganizuje przetarg odkupu obligacji w euro 

--10:00: Konferencja K2 Internet nt. wyników

--10:30: Konferencja prasowa Związku Banków Polskich nt. raportu Amron-Sarfin i wskaźnika Pengab

--10:00: Spotkanie prasowe dot. prezentacji raportu  ?Sektor farmaceutyczny i MedTech"  opracowanego przez  Bank  DNB i Deloitte

--10:00: Spotkanie prasowe Avivy nt. nowego funduszu

--11:00: Debata KIG dot. nowoczesnych technologii

 

PONIEDZIAŁEK, 30 listopada 

--10:00: GUS poda szacunek wstępny PKB za III kw. 

--14:00: GUS poda szybki szacunek wskaźnika CPI za listopad 

--14:00: NBP poda dane o oczekiwaniach inflacyjnych konsumentów w listopadzie