BPH ma umowę z GEI FUC na maks. 2,2 mld CHF kredytu na zabezpieczenie płynności

ISBNews
26.11.2015 08:17
A A A


Warszawa, 26.11.2015 (ISBnews) - Bank BPH zawarł z GE Ireland CHF Funding Unlimited Company (GEI FUC) umowę odnawialnej linii kredytowej, na mocy której bank będzie miał prawo zaciągać zobowiązania wobec GEI FUC w łącznej kwocie nieprzekraczającej 2,2 mld CHF (8 645,56 mln zł), podał bank. Umowa stanowi zabezpieczenie płynności banku.

"Umowa została zawarta na okres od 27 listopada 2015 roku do 16 września 2025 roku, a oprocentowanie pociągniętych środków jest sumą stopy CHF LIBOR i marży. Umowa stanowi zabezpieczenie płynności banku i zastępuje umowę z GE Capital International Holding Corporation z siedzibą w Stamford o odnawialną linię kredytową o wartości 2 600 000 000 franków szwajcarskich (tj. równowartość 10 217 480 000 zł), z terminem zapadalności 16 września 2021 roku, którą bank zawarł 20 września 2010 roku" - czytamy w komunikacie.

Łącznie zaangażowanie banku wobec Grupy GE wynosi 3,38 mld CHF (tj. równowartość 13 282,72 mln zł) oraz 675 mln zł. Zarówno GEI FUC, jak i bank należą do Grupy General Electric Company, podano również.

Bank BPH jest obecny na polskim rynku od ponad 20 lat. Jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Siedzibą prawną Banku BPH jest Gdańsk, biuro centrali znajduje się w Warszawie, a główne centra operacyjne w Krakowie i Gdańsku.

(ISBnews)