KNF nałożyła na Alternative Investment Partners karę w wysokości 250 tys. zł

ISBNews
01.12.2015 17:03
A A A


Warszawa, 01.12.2015 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie nałożyła na Alternative Investment Partners (dawniej Immoventures, jak również Czechowicz Ventures) karę pieniężną w wysokości 250 tys. zł za osiemnastokrotne naruszenie art. 69 ustawy o ofercie, tj. przepisów nakładających na akcjonariuszy obowiązek zawiadamiania o zmianach stanu posiadania akcji spółki publicznej, w związku z posiadaniem akcji MCI Management, podała Komisja.

"Alternative Investment Partners sukcesywnie i konsekwentnie zwiększając swój stan posiadania akcji spółki przekazywała spółce i KNF zawiadomienia o jego zmianach. Należy jednak podkreślić, że zawiadomienia przekazywane do Komisji i emitenta w szesnastu przypadkach nie zostały przekazane po dacie faktycznej zmiany stanu posiadania akcji, natomiast w dwóch przypadkach zostały przekazane z naruszeniem art. 69 ust. 4 ustawy o ofercie, tj. z naruszeniem wymogów dotyczących treści zawiadomienia" ? czytamy w informacji.

(ISBnews)