Cena nowych akcji Pfleiderer Grajewo ustalona na 24 zł, liczba akcji - 15,08 mln

ISBNews
04.12.2015 08:21
A A A


Warszawa, 04.12.2015 (ISBnews) - Pfleiderer Grajewo ustalił cenę ostateczną nowych akcji na 24 zł za jedną sztukę (wobec wcześniej wyznaczonego przedziału 24-26 zł) oraz liczbę akcji na 15 077 007 (wobec planowanych 15,1-19 mln nowych akcji), podała spółka. Pfleiderer oczekuje, że wpływy brutto z emisji nowych akcji wyniosą około 362 mln zł wobec 490 mln zł zakładanych wcześniej.

"W dniu 3 grudnia 2015 r. spółka w uzgodnieniu z wyłącznym globalnym koordynatorem i współprowadzącym księgę popytu oraz po konsultacji z pozostałymi współprowadzącymi księgę popytu ustaliła cenę ostateczną nowych akcji na 24 zł za jedną nową akcję" - czytamy w informacji.

Ponadto ustalono ostateczną liczbę nowych akcji oferowanych w ofercie na 15 077 007, w tym ostateczną liczbę nowych akcji oferowanych funduszom na 10 302 797.

"W wyniku ustalenia ostatecznej liczby nowych akcji oferowanych w ofercie, w ramach wykonania prawa pierwszeństwa na jedną akcję spółki posiadaną przez uprawnionego inwestora przypadać będzie 0,3038249 nowej akcji" - czytamy dalej.

Jak informowano wcześniej, w ramach upoważnienia nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki do emisji do 40 mln nowych akcji, zarząd Pfleiderer Grajewo oczekiwał oferty publicznej między 15,1 a 19 mln nowych akcji. Ofertę prywatną przewidziano na od 3,1 do 9,0 mln istniejących akcji Pfleiderer Grajewo, należących pośrednio do spółki Atlantik.

Po zakończeniu reorganizacji korporacyjnej, Atlantik planuje spłacić zadłużenie u  niektórych wierzycieli wydając im od 6,5 do 7,1 mln istniejących udziałów w Pfleiderer Grajewo. Po transakcji Atlantik będzie posiadał pakiet od 25% do 33% akcji Pfleiderer Grajewo.

Pfleiderer Grajewo i Pfleiderer Service otrzymały już zapewnienie od funduszy reprezentowanych przez firmę Strategic Value Partners LLC, że wezmą udział w procesie book-buildingu i zakupią do 10,5 mln akcji.

Spółka zamierza wykorzystać środki na sfinansowanie nabycia Pfleiderer GmbH oraz na zmniejszenie zadłużenia rozszerzonej grupy  po zakończeniu reorganizacji przedsiębiorstw (ok. 11-12 mln euro wpływów brutto).

Pod koniec czerwca br. Pfleiderer Grajewo podał, że przeprowadzi odwrotne przejęcie Pfleiderer GmbH, sfinansowane z oferty nowych akcji. W celu sfinansowania przejęcia, spółka miała wyemitować do 40 mln akcji w drodze oferty publicznej. Uprawnieni akcjonariusze decydujący się na zakup akcji skorzystają z pierwszeństwa przydziału, które zapewni, że ich udziały nie zostaną rozwodnione w związku z planowanym podwyższeniem kapitału. Atlantik - akcjonariusz pośrednio kontrolujący Pfleiderer Grajewo, poinformował, iż nie przewiduje uczestniczenia w podwyższeniu kapitału i może sprzedać część swoich akcji.

Pod koniec lipca Akcjonariusze Pfleiderer Grajewo zatwierdzili podwyższenie kapitału spółki poprzez emisję do 40 mln akcji, w związku z planowaną integracją spółki z Pfleiderer GmbH.

W październiku Pfleiderer Grajewo zawiesił ponowne IPO z powodu niekorzystnych i zmiennych warunków rynkowych.

Grupa Pfleiderer to wiodący producent paneli na bazie drewna na największych europejskich rynkach, w Niemczech i Polsce, gdzie jest odpowiednio numerem 1 i 2 pod względem wielkości produkcji płyt wiórowych. W 2014 r. miała 1 522,82 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)