B. Szydło powołała Wiesława Jasińskiego na wiceministra finansów

ISBNews
04.12.2015 12:36
A A A


Warszawa, 04.12.2015 (ISBnews) - Premier Beata Szydło powołała dzisiaj Wiesława Jasińskiego na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej oraz Pełnomocnika Rządu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej, podał resort finansów. 

Wiesław Jasiński zastąpił na tym stanowisku Agnieszkę Królikowską, która została wczoraj odwołana z zajmowanego stanowiska przez premier. 

Wiesław Jasiński jest doktorem nauk prawnych, od ponad 20 lat związany z organami ścigania, w szczególności w obszarze zwalczania przestępczości finansowej. Przez wiele lat dydaktyk a następnie dyrektor w Instytucie Kształcenia Funkcjonariuszy Służb Państwowych Zwalczających Przestępczość Zorganizowaną i Terroryzm Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Od 2006 r. w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, w latach 2007-2010 dyrektor delegatury CBA w Gdańsku. Autor pierwszego na rynku komentarza do ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych dochodów oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu. M.in. ekspert rady ds. informacji finansowej przy Ministrze Finansów, a także Multydyscyplinary Group of Organized Crime przy Radzie Europejskiej. 

(ISBnews)