Gino Rossi obniżyło tegoroczne prognozy przychodów i EBITDA

ISBNews
04.12.2015 14:39
A A A


Warszawa, 04.12.2015 (ISBnews) - Gino Rossi obniżyło prognozę tegorocznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży bez sprzedaży materiałów (z uwzględnieniem korekt konsolidacyjnych) do 2560260 mln zł z oczekiwanych wcześniej 276 mln zł oraz wyniku EBITDA - do 20-22 mln zł z odpowiednio 27 mln zł, podała spółka.

"Skorygowana prognoza określa także przychody z uwzględnieniem sprzedaży materiałów do poddostawców i po uwzględnieniu korekt konsolidacyjnych, które w tym roku mają być w przedziale 274-278 mln zł. Poprzednia prognoza zakładała, że przychody te mają wynieść 290 mln zł" - czytamy w komunikacie.

"Zwracamy uwagę, że w nowa prognoza przychodów nie odbiega znacząco od wartości, jaką podaliśmy na początku tego roku. Odchylenie jest mniejsze niż 10%, dlatego zgodnie z zasadami uznajemy, że wypracowanie poziomu sprzedaży na poziomie skorygowanym będzie oznaczało realizację pierwotnej prognozy przychodów Grupy Gino Rossi na 2015 rok. Jednocześnie chciałbym zadeklarować, że planujemy podtrzymywać dobrą praktykę publikowania prognozy również w kolejnych latach. Prognozę na 2016 rok przedstawimy w pierwszym kwartale 2016 r." - powiedział prezes Tomasz Malicki, cytowany w komunikacie.

Spółka podkreśliła, że decyzja o zmianie prognozy przychodów i EBITDA oraz podania ich wartości w przedziałach została podjęta przez zarząd na podstawie analizy poziomu sprzedaży miesięcznej i marż w miesiącach październik i listopad oraz po weryfikacji zakładanych w dotychczasowej prognozie parametrów sprzedaży i marż na grudzień 2015 roku.

"Zmiana prognozowanych parametrów spowodowana jest głownie zwiększonym udziałem sprzedaży w cenach promocyjnych w stosunku do wartości zakładanych w budżecie. Sytuacja rynkowa, która cechuje się zwiększoną ilością rabatów odbiła się zarówno na marży, jak również na przychodach firmy. Jednocześnie chciałbym podkreślić, że tempo rozwoju sieci sprzedaży Gino Rossi i Simple CP jest zgodne z planami na ten rok" - wskazał Malicki.

Gino Rossi zarządza markami modowymi: Gino Rossi i Simple Creative Products. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2006 r.

(ISBnews)