Aktywa TFI spadły o 0,3% m/m do 224,2 mld zł w listopadzie

ISBNews
10.12.2015 09:55
A A A


Warszawa, 10.12.2015 (ISBnews) - Wartości środków zarządzanych przez działające na polskim rynku TFI spadła - drugi raz z rzędu - w listopadzie. Aktywa funduszy obniżyły się o 0,6 mld zł, tj. o 0,3%, do 224,2 mld zł. Spadła także dynamika 12-miesięczna - po raz pierwszy od sierpnia br. była jednocyfrowa i wyniosła 8,7%, podały Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA) oraz Analizy Online.

Aktywa zgromadzone w funduszach skierowanych do szerokiego grona odbiorców odnotowały wzrost po raz drugi z rzędu - ich wartość w ub. miesiącu zwiększyła się o 1,2%. Wynikało to jednak ze zmiany klasyfikacji jednego funduszu o aktywach przekraczających 2 mld zł.

Spadek aktywów na całym rynku wynikał z dwóch czynników. Według szacunków Analiz Online, wynik zarządzania osiągnięty przez fundusze w listopadzie był ujemny i wyniósł -0,2 mld zł. Zadecydowała o tym słaba koniunktura na polskim rynku akcji i bliskie zera wyniki części dłużnej portfeli funduszy.

"W listopadzie mieliśmy do czynienia z silną korektą na warszawskiej giełdzie. Indeks szerokiego rynku WIG stracił -4,7%, a WIG20, w którego skład wchodzą największe spółki z GPW aż -6,5%. Zwyżki zagranicznych akcji nie zmieniły pełnego obrazu całego rynku pod względem wyniku zarządzania" - czytamy w raporcie.

Drugim czynnikiem mającym wpływ na spadek aktywów funduszy w listopadzie - według szacunków Analiz Online - było ujemne saldo wpłat i wypłat, wynoszące -0,4 mld zł.

Jednym z segmentów rynku, który w największym stopniu odnotował spadek aktywów w listopadzie były fundusze akcyjne. Wartość zgromadzonych w nich środków obniżyła się o 0,3 mld zł, czyli 1%, do 30,5 mld zł.

"Silne spadki na krajowej giełdzie w minionym miesiącu, połączone z ujemnym saldem wpłat i wypłat funduszy, których zarządzający inwestują głównie na GPW, zadecydowały o obniżce środków zgromadzonych w rozwiązaniach akcji polskich. Wartość ich aktywów w listopadzie spadła o -0,7 mld zł, czyli -3,3%, do 20,5 mld zł. W przypadku funduszy akcji zagranicznych mieliśmy do czynienia z zupełnie inną sytuacją. W tym wypadku dodatni wynik zarządzania oraz przewaga wpłat nad wypłatami zadecydowały o wzroście aktywów w listopadzie o prawie +0,4 mld zł, czyli +4,2%" - czytamy dalej.

Słaba koniunktura na polskim rynku akcji wpłynęła również na obniżkę aktywów funduszy mieszanych o 0,6% do 32,8 mld zł. Dotyczyło to przede wszystkim rozwiązań, których zarządzający inwestują głównie w krajowe akcje i obligacje.

Największy spadek aktywów w ujęciu wartościowym odnotowały fundusze gotówkowe i pieniężne. W listopadzie wartość zgromadzonych w nich środków obniżyła się o prawie 0,4 mld zł, tj. o 1,3% do 30,5 mld zł, co wynikało głównie z ujemnego salda wpłat i wypłat przedstawicieli tego segmentu. Listopad był już 3. miesiącem z rzędu spadku aktywów funduszy gotówkowych i pieniężnych.

Z kolei w ujęciu procentowym największą obniżkę - o 10,3% odnotowały fundusze nieruchomości.

"Wartość aktywów zgromadzonych w tym segmencie spadła do 2,1 mld zł, a udział funduszy nieruchomości w całym rynku na koniec listopada był już niższy niż 1,0%. Istotny wpływ na dynamikę całego segmentu miała likwidacja jednego z funduszy zamkniętych" - czytamy także.

Największy segment oferty detalicznej TFI - fundusze dłużne odnotowały ponad 0,2 mld zł obniżki aktywów w listopadzie (o 0,5%). Na koniec minionego miesiąca zgromadzone w nich środki spadły poniżej 41 mld zł.

"Był to w głównej mierze efekt ujemnego salda wpłat i wypłat. Indeks obligacji skarbowych o stałym oprocentowaniu IROS wzrósł o +0,2% w listopadzie, dzięki czemu rozwiązania dłużne wypracowały niewielki, ale dodatni wynik zarządzania. Spadek aktywów dotyczył zarówno funduszy krajowych, jak i zagranicznych" - czytamy dalej.

Nie wszystkie segmenty odnotowały jednak obniżkę wartości zgromadzonych środków w listopadzie. Aktywa funduszy absolutnej stopy zwrotu wzrosły w minionym miesiącu o 2,5% do 11,6 mld zł, co było w głównej mierze spowodowane wysokim saldem sprzedaży. Wzrost wartości zgromadzonych środków w listopadzie odnotowały też fundusze ochrony kapitału i sekurytyzacyjne.

Od początku roku aktywa netto funduszy wzrosły o 14,9 mld zł, tj. o 7,1%.

(ISBnews)