Pfleiderer Grajewo przydzieliło 15,08 mln akcji serii E nowej emisji

ISBNews
11.12.2015 07:53
A A A


Warszawa, 11.12.2015 (ISBnews) - Pfleiderer Grajewo przydzielił inwestorom 15 077 007 nowych akcji serii E o wartości nominalnej 0,33 zł każda, podała spółka. 

Nowe akcje zostały wyemitowane na podstawie uchwały nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki z 27 lipca 2015 r., dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego spółki.

"Dodatkowo zarząd spółki informuje, że zgodnie z trybem przewidzianym w warunkowej umowie sprzedaży, zawartej w dniu 5 października 2015 r. przez spółkę i Atlantik S.A., zmienionej w dniu 25 listopada 2015 r. spółka została poinformowana przez Pfleiderer Service GmbH (PSG), że zastawy finansowe na akcjach istniejących spółki będących w posiadaniu PSG zostały zwolnione" - czytamy w komunikacie.

Powyższe zdarzenie stanowi spełnienie jednego z warunków zawieszających określonych w Pfleiderer SPA. Nabycie jedynego udziału w Pfleiderer GmbH na podstawie Pfleiderer SPA nastąpi po spełnieniu pozostałych warunków zawieszających zastrzeżonych w Pfleiderer SPA, które nie zostały dotychczas spełnione, podano także.

Po zakończeniu reorganizacji korporacyjnej, Atlantik planuje spłacić zadłużenie u niektórych wierzycieli wydając im od 6,5 do 7,1 mln istniejących udziałów w Pfleiderer Grajewo. Po transakcji Atlantik będzie posiadał pakiet od 25% do 33% akcji Pfleiderer Grajewo.

Spółka zamierza wykorzystać środki na sfinansowanie nabycia Pfleiderer GmbH oraz na zmniejszenie zadłużenia rozszerzonej grupy  po zakończeniu reorganizacji przedsiębiorstw (ok. 11-12 mln euro wpływów brutto).

Pod koniec czerwca br. Pfleiderer Grajewo podał, że przeprowadzi odwrotne przejęcie Pfleiderer GmbH, sfinansowane z oferty nowych akcji. W celu sfinansowania przejęcia, spółka miała wyemitować do 40 mln akcji w drodze oferty publicznej. Uprawnieni akcjonariusze decydujący się na zakup akcji skorzystają z pierwszeństwa przydziału, które zapewni, że ich udziały nie zostaną rozwodnione w związku z planowanym podwyższeniem kapitału.

Pod koniec lipca Akcjonariusze Pfleiderer Grajewo zatwierdzili podwyższenie kapitału spółki poprzez emisję do 40 mln akcji, w związku z planowaną integracją spółki z Pfleiderer GmbH.

W październiku Pfleiderer Grajewo zawiesił ponowne IPO z powodu niekorzystnych i zmiennych warunków rynkowych.

Grupa Pfleiderer to wiodący producent paneli na bazie drewna na największych europejskich rynkach, w Niemczech i Polsce, gdzie jest odpowiednio numerem 1 i 2 pod względem wielkości produkcji płyt wiórowych. W 2014 r. miała 1 522,82 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)