KNF wszczęła postępowania wobec MSX Resources ws. kolejnych raportów

ISBNews
11.12.2015 08:40
A A A


Warszawa, 11.12.2015 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) rozszerzyła postępowanie administracyjne w przedmiocie nałożenia na MSX Resources kary administracyjnej w związku z podejrzeniem o niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych związanych z publikacją szeregu raportów finansowych, podała spółka.

Chodzi o publikację skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał roku 2014, raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2014 i skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał roku 2015 oraz skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2015 roku o skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2015 roku, podano w komunikacie.

Jednocześnie MSX Resources poinformowała, że otrzymała zawiadomienie o wszczęciu z urzędu przez KNF, postępowania administracyjnego w przedmiocie nałożenia na spółkę kary administracyjnej w związku z podejrzeniem o niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych związanych z publikacją raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2012, skonsolidowanego raportu śródrocznego za I półrocze 2012 roku, raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2013 oraz skonsolidowanego raportu śródrocznego za III kwartał 2014 roku.

Pod koniec maja br. MSX Resources podało że ogłasza upadłość likwidacyjną po tym, jak utraciło - w opinii spółki, w wyniku oszustwa przez Tarantoga Capital - możliwości kontynuacji projektu eksploatacji złóż miedzi i złota w Mongolii.

(ISBnews)