Saldo wpłat i umorzeń w TFI było wyniosło minus 357 mln zł w listopadzie

ISBNews
11.12.2015 14:49
A A A


Warszawa, 11.12.2015 (ISBnews) - Listopad był kolejnym miesiącem, w którym saldo wpłat i wypłat dla całego rynku było ujemne. Klienci funduszy inwestycyjnych wypłacili w minionym miesiącu środki o łącznej wartości 357 mln zł netto, podały Analizy Online.

"Najwyższe dodatnie saldo przepływów odnotowano w kategorii funduszy absolutnej stopy zwrotu, a ich wartość wyniosła ponad +0,3 mld zł. Wysokie wpływy odnotowano także w kategorii funduszy akcyjnych, które przyciągnęły środki o łącznej wartości +0,2 mld zł netto. Saldo wpłat w tej kategorii byłoby wyraźnie wyższe, gdyby nie odpływ środków z funduszy akcji polskich pomniejszający łączne saldo o -68 mln zł. Zniżkującym w listopadzie indeksom polskiej giełdy towarzyszył nie tylko odpływ środków z funduszy akcji polskich, ale również ujemne saldo przepływów w grupie funduszy gotówkowych i pieniężnych, które przekroczyło -0,4 mld zł" - czytamy w raporcie.

Po raz szósty z rzędu ujemny okazał się również bilans sprzedaży funduszy inwestycyjnych adresowanych do szerokiego grona odbiorców. Saldo wpłat i wypłat w tych podmiotach pomniejszyło wartość środków będących pod zarządzaniem o 34 mln zł. Największy odpływ netto odnotowano w grupach funduszy dłużnych (-0,2 mld zł) oraz gotówkowych i pieniężnych (-0,3 mld zł).

"Mimo ujemnego salda są segmenty, które zakończyły miesiąc z dodatnim bilansem sprzedaży. Najwyższe wpływy netto odnotowały fundusze absolutnej stopy zwrotu (+0,3 mld zł), co było możliwe dzięki udanym emisjom certyfikatów kilku produktów. Poza funduszami absolutnej stopy zwrotu dodatnie saldo wpłat i wypłat odnotowały fundusze akcyjne (blisko +170 mln zł). Zdecydowały o tym jednak jedynie fundusze akcji zagranicznych, które pozyskały +250 mln zł rekompensując wypłaty środków z funduszy akcji polskich na kwotę -84 mln zł netto" - czytamy dalej.

Według Analiz Online, wśród rozwiązań skoncentrowanych na krajowym rynku akcji największy odpływ środków odnotowały fundusze małych i średnich spółek. Ich bilans sprzedaży wyniósł blisko -90 mln zł. W grupie akcji polskich pozostałych praktycznie cały wynik wypracował Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych (+55 mln zł).

Na popularności straciły fundusze nieruchomości, z których klienci detaliczni wypłacili w listopadzie -65 mln zł netto. W przypadku funduszy ochrony kapitału o dodatnim saldzie wpłat i wypłat (+43 mln zł) zdecydował głównie Quercus Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) (+49 mln zł), dla którego listopad był ósmym miesiącem z dodatnim bilansem sprzedaży.

Przewagę wpłat nad wypłatami odnotowały także fundusze rynku surowców (+12 mln zł).

Najwyższe ujemne saldo wpłat i wypłat w listopadzie odnotowano w segmencie funduszy gotówkowych (ponad -320 mln zł) oraz dłużnych (blisko -250 mln zł). Wartość aktywów będących pod zarządzaniem funduszy polskich papierów dłużnych uszczupliła się z tego tytułu o blisko -150 mln zł, a funduszy zagranicznych o blisko -100 mln zł (z powodu odpływu środków z funduszy globalnych korporacyjnych ich saldo przepływów zmniejszyło się o -97 mln zł).

Listopad był kolejnym miesiącem, w którym popularnością cieszyła się kategoria funduszy dłużnych korporacyjnych PLN (+64 mln zł). Po dziewięciu miesiącach napływu środków w wysokości przekraczającej +0,1 mld zł dynamika sprzedaży uległa znacznemu osłabieniu.

Łączne saldo wpłat i umorzeń funduszy detalicznych od początku roku wyniosło na koniec listopada blisko 7 mld zł. Po trwających do czerwca udanych wynikach sprzedaży (8,7 mld zł) kolejne miesiące przynoszą stopniowy odpływ środków.

(ISBnews)