Spółka Unibepu nabyła od Orbisu nieruchomość w Warszawie za 26 mln brutto

ISBNews
22.12.2015 08:23
A A A


Warszawa, 22.12.2015 (ISBnews) - Szczęśliwicka sp. z o.o. - spółka pośrednio zależna Unibepu ? nabyła od Orbisu prawo użytkowania wieczystego nieruchomości o powierzchni 1,0016 ha, położonej w Warszawie w dzielnicy Ochota za 26,03 mln zł brutto (22 mln zł netto), podały spółki.

Nieruchomość położona jest przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 16 i 16a. Transakcją został objęty posadowiony na tym gruncie budynek z infrastrukturą. Cena zakupu nieruchomości wynosi 22 mln zł netto, tj. ok. 26 mln zł brutto, podano w komunikacie.

Na nieruchomości planowane jest zrealizowanie inwestycji mieszkaniowej z usługami i garażem podziemnym. Organizacja całego procesu inwestycji będzie należała do Unidevelopment, spółki zależnej Unibepu, posiadającej 100% udziałów w Szczęśliwicka sp. z o.o.

"W przypadku uzyskania ostatecznej i niezaskarżalnej decyzji o pozwoleniu na budowę (w tym zamiennej decyzji o pozwoleniu na budowę) na nieruchomości lub na nieruchomości i dodatkowej przyległej nieruchomości, którą kupujący zamierza nabyć, zatwierdzającej projekt budowlany przewidujący powierzchnię użytkową mieszkań i usług przekraczającą 15 000 m2, należna sprzedającemu cena sprzedaży, zostanie skorygowana w ten sposób, iż kupujący zapłaci sprzedającemu dodatkowo 1 tys. zł netto za każdy dodatkowy metr kwadratowy powierzchni użytkowej mieszkań i usług przekraczający 15 000 m2, przy czym zapłata tak wyliczonej kwoty nastąpi w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym ww. decyzja stanie się ostateczna i niezaskarżalna" - czytamy w komunikacie.

Strony ustaliły także, że jeśli pozwolenie będzie dotyczyło także nieruchomości przyległej, kwota należna sprzedającemu zostanie pomniejszona o poniesione przez kupującego koszty związane z nabyciem tej nieruchomości.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Skonsolidowane przychody Unibepu sięgnęły 1,08 mld zł w 2014 r. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)