BGŻ BNP: 6,5 mln euro oraz 2,2 mln euro w akcjach z transakcji Visa Europe

ISBNews
29.12.2015 17:12
A A A


Warszawa, 29.12.2015 (ISBnews) ? Bank BGŻ BNP Paribas otrzymał informację dotyczącą potencjalnego udziału banku w rozliczeniu transakcji przejęcia Visa Europe przez Visa Inc., która zakłada udział banku na poziomie 6,5 mln euro w gotówce i 2,2 mln euro w akcjach Visa Inc., podała instytucja.

"Zgodnie z otrzymaną informacją potencjalny wpływ transakcji na bank z tytułu jej rozliczenia wyniesie ok. 8,7 mln euro. Przy czym, udział banku w cenie nabycia obejmuje: 6,5 mln euro w gotówce - równowartość 27,6 mln zł; 2,2 mln euro w akcjach - równowartość 9,3 mln zł (według średniego kursu NBP z dnia 28 grudnia 2015 r.)" - czytamy w komunikacie.

Bank zastrzega, że powyższe kwoty mogą zostać skorygowane o koszty transakcji oraz w wyniku ewentualnych uznanych wniosków o korektę przyznanych kwot złożonych przez członków Visa Europe. Członkowie Visa Europe mają prawo do odwołania się. Proces rozpatrywania odwołań będzie trwał do 1 marca 2016 r. W dniu 1 marca 2016 r. decyzje o alokacji będą ostateczne.

Transakcja uzależniona jest od uzyskania stosownych zgód regulacyjnych, a jej finalizacja przewidywana jest na 2 kwartał 2016 r. Ponadto transakcja przewiduje odroczoną płatność typu "earn-out" płatną w gotówce po 16-u kwartałach od rozliczenia transakcji. Wpływ odroczonej płatności (earn-out) na wyniki banku nie jest znany. Warunkiem do udziału w opcji "earn-out" jest kwalifikowanie się do podziału up-front oraz uczestnictwo w Visa przez kolejne 4 lata od daty finalizacji transakcji, podano również.

Bank BGŻ BNP Paribas jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Bank jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW.

(ISBnews)