Best będzie dążyć do połączenia z Kredyt Inkaso pomimo wypowiedzenia umowy

ISBNews
05.01.2016 13:45
A A A


Warszawa, 05.01.2016 (ISBnews) - Wypowiedzenie przez Kredyt Inkaso (KI) umowy o rozpoczęciu negocjacji i współpracy Best odbiera jako element budowana pozycji negocjacyjnej w procesie ustalania parytetu wymiany akcji przy połączeniu spółek, poinformował Best.

"Emitent odbiera kroki podjęte przez zarząd KI jako element budowania pozycji negocjacyjnej w zakresie ustalenia szczegółowych warunków połączenia, w szczególności ustalenia parytetu wymiany akcji emitenta i KI" - czytamy w komunikacie.

Best podkreślił, że bezpośrednio oraz pośrednio pozostaje największym akcjonariuszem KI i będzie dążyć do połączenia spółek.

Kredyt Inkaso poinformowało dziś, że zakończyło negocjacje w sprawie połączenia z Best i Gamex oraz skierowało do Best pisemne wypowiedzenie umowy o współpracy z zachowaniem dwóch tygodni okresu wypowiedzenia. Zarząd spółki podał, że "nie osiągnął z Best konsensusu w zakresie ustalenia szczegółowych warunków połączenia, w szczególności w przedmiocie ustalenia parytetu wymiany akcji emitenta na akcje Best".

W grudniu ub. r. spółki podały, że szacują, iż łączne synergie wynikające z połączenia po stronie wpłat w latach 2016-2020 wyniosą ponad 400 mln zł, a oszczędności kosztowe - blisko 30 mln zł. W ciągu 5 lat połączony podmiot miał zmniejszyć dystans do lidera rynku i podwoić wartość portfela.

Zarządy Best i Kredyt Inkaso zawarły we wrześniu br. umowę, która zakładała, że połączenie spółek zostanie przeprowadzone poprzez przeniesienie całego majątku Kredyt Inkaso oraz Gamex na Best jako spółkę przejmującą. Fuzja prawna firm planowana była na drugi kwartał przyszłego roku r., zaś przeprowadzenie operacyjnego połączenia obu firm do końca 2016 r.

Wcześniej Best poinformował, że przejmie od funduszu Agio RB FIZ pakiet 29,4% akcji Kredyt Inkaso za 152 mln zł, zaś w niedługim czasie planuje zwiększyć udział do blisko 33%.

Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie - na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r.

Kredyt Inkaso to firma zarządzającą portfelami wierzytelności. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. Działa dziś w 4 krajach Europy Środkowo-Wschodniej, tj. w Polsce, Rosji, Rumunii i Bułgarii.

(ISBnews)