Przegląd informacji ze spółek

ISBNews
08.01.2016 18:02
A A A


Sprzedaż zrealizowana przez spółki dystrybucyjne grupy kapitałowej Inter Cars zwiększyła się o 23,1% r/r do 396,8 mln zł w grudniu 2015 r., podała spółka.

Fortum ogłosiło wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Grupy Duon po 3,85 zł za akcję, podało Fortum. Okres zapisów rozpoczyna się 28 stycznia 2016 roku, a jego przewidywane zakończenie nastąpi 26 lutego 2016.

Bank BGŻ BNP Paribas zobowiązany jest wpłacić składkę w wysokości 38,17 mln zł do Funduszu Wsparcia Kredytobiorców do 18 lutego, podała instytucja.

Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe (ORSS), spółka zależna Hawe, zakończyła fazę budowy w ramach projektu "Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej - województwo podkarpackie" (SSPW), podało Hawe.

Główny Inspektor Farmaceutyczny (GIF) zdecydował o wydaniu Mabionowi zezwolenia na "Wytwarzanie badanego produktu leczniczego" w Kompleksie Naukowo-Przemysłowym Biotechnologii Medycznej Mabion w Konstantynowie Łódzkim, podała spółka.

Oferta Salini Impregilo, warta 615,07 mln zł brutto, została uznana za najkorzystniejszą w przetargu na budowę odcinka drogi ekspresowej S7 Skomielna Biała - Chabówka (ok. 5,2 km długości) wraz z budową odcinka DK 47 Rabka - Chabówka (ok. 0,9 km), podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA)

Skonsolidowane nieaudytowane przychody ze sprzedaży Solar Company wyniosły 11,5 mln zł w grudniu 2015 r., poinformowała spółka. Wcześniej Solar Company informowało, że skonsolidowane przychody za grudzień 2014 r. wyniosły 12 mln zł.

Rada nadzorcza Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) zdecydowała o rozpoczęciu postępowań kwalifikacyjnych na stanowisko prezesa oraz czterech wiceprezesów, podała spółka.

ZUE złożyło najtańszą ofertę, wartą 32,5 mln zł (26,4 mln zł netto), w postępowaniu przetargowym na wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej nr 272 Kluczbork - Poznań na stacji Poznań Starołęka, szlaku Poznań Starołęka - Poznań Główny i stacji Poznań Główny, podała spółka.

Helix BioPharma Corp. podpisała umowę licencyjną z Helix Polska w celu rozwoju terapii przeciwnowotworowych w Polsce, podała spółka.

Monnari Trade otworzyło 13 nowych salonów w IV kwartale ub. roku i tym samym ich liczba wzrosła do 149 na koniec 2015 r.  Powierzchnia handlowa grupy zwiększyła się o 6 tys. m2 w skali roku do poziomu 27,2 tys. m2 na koniec grudnia ub. r., poinformowała spółka. Monnari podtrzymało plan zwiększenia powierzchni handlowej o co najmniej 3-4 tys. m2 w 2016 r.

Nakłady Kruka na portfele wierzytelności nabyte w 2015 roku wyniosły 489 mln zł, z czego 198 mln zł w samym IV kwartale. Spłaty z portfeli wierzytelności należących do grupy wyniosły 825 mln zł w całym roku, w tym 220 mln zł w ostatnim kwartale ub. roku, poinformowała spółka.

Rada nadzorcza spółki Tauron Polska Energia odwołała ze składu zarządu wiceprezes ds. ekonomiczno-finansowych Annę Striżyk, podała spółka. Nadzór nad działalnością tego pionu zarząd powierzył prezesowi spółki.

Dom Development sprzedał, według wstępnych informacji, 2 383 lokale netto w 2015 r. (w tym 678 lokali w IV kwartale) i przekazał 2 062 lokale (w tym 1 019 lokali w IV kwartale), podała spółka.

Ronson sprzedał w 2015 r. rekordowe 906 lokali, o 27% więcej r/r, a w samym IV kw. 248 mieszkań wobec 146 w analogicznym okresie rok wcześniej. Na przyszły rok spółka celuje w podobny wynik - przekroczenie liczby 850 sprzedanych mieszkań, poinformował dyrektor finansowy Tomasz Łapiński. Liczba przekazań w całym 2015 r. wyniosła 694; pod względem liczby przekazań i wyników finansowych rok 2016 "zapowiada się jeszcze lepiej".

Vigo System zanotował 4,46 mln zł przychodów ogółem w IV kw. ub.r., wobec 4,57 mln zł rok wcześniej (spadek o 2,4% r/r), podała spółka. W całym roku 2015 r. wzrost przychodów wyniósł 25% r/r.

CDRL - właściciel marki Cocodrillo - planuje, że sieć jego sklepów zwiększy się o ok. 50 obiektów w Polsce i za granicą w 2016 r., do ok. 500 łącznie, poinformował prezes Marek Dworczak.

Przychody CDRL - właściciela marki Cocodrillo - ze sprzedaży w polskich sklepach wzrosły w grudniu ub.r. o 10% r/r i wyniosły 12,93 mln zł. W okresie styczeń-grudzień przychody wyniosły 122,35 mln zł i były o 15% wyższe niż przed rokiem, podała spółka.

Magellan zawarł z Banca Farmafactoring umowę, zgodnie z którą włoski inwestor zobowiązał się do ogłoszenia wezwania - samodzielnie lub przez podmiot zależny - do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Magellana w terminie jednego dnia roboczego od dnia zawarcia umowy. Cena w wezwaniu wyniesie 64 zł za jedną akcję, poinformowała spółka.

Orco Property Group dobrowolnie zwróciło się o wycofanie swoich akcji z notowań na giełdzie Euronext w Paryżu, podała spółka. Zgodnie z komunikatem Orco nadal "rozważa" wycofanie swoich akcji z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).

Wartość aktywów zarządzanych przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, z uwzględnieniem aktywów przekazanych do zarządzania podmiotom zewnętrznym wynosiła 9 292,31 zł mln zł na koniec grudnia ub.r., podało towarzystwo. Miesiąc wcześniej wartość aktywów pod zarządzaniem wyniosła 9 004,23 mln zł.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie zawiesiła z dniem 8 stycznia 2016 r. działalność Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo ? Kredytowej 'Kujawiak; we Włocławku (SKOK Kujawiak) oraz postanowiła wystąpić do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości tej spółdzielczej kasy, podała Komisja. Wartość depozytów członkowskich zgromadzonych przez 17,9 tys. członków SKOK Kujawiak wynosi 187 mln zł.