GPW modyfikuje zasady tworzenia portfeli indeksów od najbliższej rewizji w marcu

ISBNews
18.01.2016 08:48
A A A


 

Warszawa, 18.01.2016 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie wprowadziła zmiany dotyczące zasad i terminów wyznaczania rankingów indeksów WIG20, mWIG40, sWIG80 i WIG30. Po raz pierwszy nowe zasady zostaną zastosowane na potrzeby najbliższej rewizji indeksów, która zostanie przeprowadzona w marcu 2016 r., podała giełda. Zmiany pozwolą na tworzenie portfeli indeksów giełdowych na podstawie jak najbardziej aktualnych danych.

"GPW w wyniku przeprowadzonych analiz i konsultacji wprowadza nowe zasady i terminy kwalifikacji spółek do największych indeksów giełdowych. Zgodnie z nimi, termin przeprowadzania rankingu do rewizji rocznej i korekt kwartalnych WIG20, mWIG40, sWIG80 i WIG30 będzie miał miejsce na 4 tygodnie przed zmianą. Ogłoszenie portfeli indeksów po rewizji rocznej czy kwartalnej korekcie następować będzie na dwa tygodnie przed zmianą. Natomiast terminy zmian portfeli pozostaną bez zmian i przypadać będą po sesji w trzeci piątek marca dla rewizji rocznej oraz trzeci piątek czerwca, września oraz grudnia dla korekty kwartalnej" - czytamy w komunikacie.

Wyznaczanie parametrów obrotu na potrzeby rankingu nie zmieni się i bazować będzie na danych za ostatnie 12 miesięcy. Natomiast kapitalizacja akcji w wolnym obrocie będzie określana losowo, na podstawie kursu zamknięcia z ostatnich 5 sesji przed dniem rankingu. Wprowadzone zostanie także dodatkowe kryterium kapitalizacji w wolnym obrocie. Zgodnie z nim do rankingu nie będą kwalifikowane spółki z ostatniego kwartyla zestawienia wg. kapitalizacji w wolnym obrocie.

"Wprowadzane przez nas zmiany mają na celu tworzenie portfeli indeksów giełdowych na podstawie jak najbardziej aktualnych danych. Jest to zgodne z trendami, jakie obserwujemy na innych giełdach oraz z propozycjami zgłaszanymi przez uczestników rynku" - powiedział wiceprezes Grzegorz Zawada, cytowany w komunikacie.

 

W tabeli poniżej przedstawiono porównanie poszczególnych procesów obecnie oraz po zmianach:


Proces


Obecnie


Po zmianach


Termin rankingu do rewizji rocznej i korekt kwartalnych


Po ostatniej sesji stycznia, kwietnia, lipca i października


4 tygodnie przed zmianą


Termin ogłoszenia portfela po rewizji rocznej lub korekcie kwartalnej


5 tygodni przed zmianą


2 tygodnie przed zmianą


Termin zmian portfela w ramach rewizji rocznej


Trzeci piątek marca, czerwca, września i grudnia


Trzeci piątek marca, czerwca, września i grudnia


Wyznaczanie parametrów na potrzeby rankingu


Obrót za ostatnie 12 miesięcy, kapitalizacja w wolnym obrocie na dzień rankingu


Obrót za ostatnie 12 miesięcy, kapitalizacja w wolnym obrocie losowo, na podstawie wybranego kursu z ostatnich 5 sesji przed dniem rankingu


Kryterium kapitalizacji w wolnym obrocie


Brak


Do rankingu nie kwalifikują się spółki z ostatniego kwartyla zestawienia wg. kapitalizacji w wolnym obrociePo raz pierwszy nowe zasady zostaną zastosowane podczas rewizji rocznej największych indeksów giełdowych. Ranking tych indeksów zostanie sporządzony po sesji 19 lutego br., zaś informacje o zmianach zostaną ogłoszone po sesji 4 marca br., podano również.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

(ISBnews)