Prezes PARP zmieniła agencję w największego publicznego inwestora w start-upy

ISBNews
19.01.2016 11:00
A A A


Warszawa, 19.01.2016 (ISBnews) - Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) Bożena Lublińska-Kasprzak poinformowała o swoim odejściu z Agencji. Według ekspertów, PARP pod jej kierownictwem stał się największym publicznym na rynku start-upów, a co za tym idzie, największą rządową agencją wspierającą młodych przedsiębiorców w Polsce.

Na początku kadencji byłej już prezes PARP, w latach 2008-2009, podpisała pierwsze umowy, zaś w latach 2009-2010 do przedsiębiorców, głównie mikro, małych i średnich, trafiły pierwsze publiczne pieniądze przeznaczone na projekty innowacyjne, głównie na inwestycje. Zdaniem ekspertów, to wsparcie pobudziło cały system innowacyjny w Polsce, co dziś widać na przykładzie parków naukowych i klastrów, które w naturalny sposób wciągają kolejne firmy innowacyjne.

"Największą wartością są sami beneficjenci, którzy z czasem stworzyli własne fundusze i teraz sami inwestują w młode firmy tworzone przez młodych ludzi. PARP zrobiło dużo dobrego w tym zakresie" - uważa prezes Krajowej Izby Gospodarczej (KIG) Andrzej Arendarski.

PARP jest dziś największym publicznym inwestorem na rynku start-upów. Dofinansowanie z Agencji pozwoliło wyinkubować co najmniej tysiąc firm z samego tzw. działania  na inicjowanie działalności innowacyjnej.

Agencja kierowana przez Lublińską-Kasprzak zawarła prawie 17 tysięcy umów z przedsiębiorstwami i instytucjami otoczenia biznesu na kwotę ok. 36 mld zł. Business Centre Club (BCC) szacuje, że działania PARP średnio w skali rocznej w ostatnich 4 latach generowały około 0,2 punktu procentowego tempa wzrostu gospodarczego w kraju. W czasie kadencji Lublińskiej-Kasprzak PARP, jako pierwsza instytucja centralna w kraju, zrealizowała nabór wniosków na unijne dotacje dla przedsiębiorców on-line.

Arendarki podkreśla, że w trakcie 7-letniej kadencji Lublińskiej-Kasprzak, PARP stał się wiodącą instytucją publiczną analizującą kondycję sektora MSP w Polsce. Narzędzia oraz metody badawcze pozwoliły na prowadzenie ocen efektywności udzielonego wsparcia. Jednym z przykładowych takich efektów, które potwierdzają skuteczność agencji jest to, że nawet w czasie kryzysu gospodarczego, w firmach beneficjentów poziom zatrudnienia kształtował się na wysokim poziomie.

Działalność PARP, to także kreowanie wizerunku Polski na świecie, jako miejsca przyjaznego inwestorom, dodał szef KIG. Jednym z największych sukcesów byłej prezes było przygotowanie i zaznaczenie naszej obecności podczas Wystaw Światowych EXPO w Mediolanie (2015 r.) oraz w Szanghaju (2010 r.).

Polski pawilon we Włoszech odwiedziło ponad 1,6 mln gości, doszło też do ponad tysiąca spotkań polskich i włoskich przedsiębiorców. Podobnie jak w Mediolanie, polski pawilon w Szanghaju odwiedziła rekordowa liczba gości; w tym przypadku było to 8,2 mln osób z całego świata. W trakcie wystawy w Chinach organizatorzy przyznali Polsce srebrny medal za kreatywność, zaś w chińskich mediach pojawiło się ok. 600 publikacji na temat polskiego pawilonu i prezentacji kraju podczas EXPO.

Warto też wymienić Targi CeBIT w Hanowerze poświęcone technologiom informacyjnym, telekomunikacyjnym i elektronice konsumenckiej, w których PARP aktywnie uczestniczy od 2011 r. W 2015 r. polskie firmy na giełdzie kooperacyjnej targów stanowiły najliczniejszą grupę uczestników.

Agencja rocznie bierze udział w około 150 konferencjach, sama organizuje lub jest współorganizatorem średnio 30 wydarzeń w roku. W okresie 2009-2015 PARP był wspominany w mediach średnio siedem tysięcy razy w ciągu roku. "To pokazuje potencjał agencji wypracowany przez prezes Lublińską-Kasprzak, która wysoko postawiła poprzeczkę dla przyszłego zarządu" - ocenia Agnieszka Domańska, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz wykładowca Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Bożena Lublińska-Kasprzak pełniła funkcję prezesa PARP od 2009 roku. Wcześniej, tj. w 2008 roku, została powołana na stanowisko zastępcy prezesa.

(ISBnews)