Kalendarium ISBnews

ISBNews
20.01.2016 18:05
A A A


CZWARTEK, 21 stycznia 

--10:00: Śniadanie prasowe Banku Pekao nt. aplikacji Pekao24 

--10:30: Konferencja prasowa Związku Przedsiębiorców i Pracodawców "Bariery w prowadzeniu działalności gospodarczej" 

--14:00: GUS poda dane o produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej za grudzień 

--14:00: GUS poda dane o wskaźniku PPI za grudzień 

--14:00: GUS poda dane o sprzedaży detalicznej za grudzień

--18:00: Spotkanie prasowe P4 nt. 2 miesiące Tidal w Play 
 


PIĄTEK, 22 stycznia 

--11:30: Uroczystość debiutu Auxilia na NewConnect 

--14:00: GUS poda dane o koniunkturze w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach za styczeń 

--14:00: GUS poda dane o koniunkturze konsumenckiej za styczeń 

 

PONIEDZIAŁEK, 25 stycznia 

--10:30: Spotkanie prasowe nt. kwartalnego sondażu Randstad "Monitor Rynku Pracy" 

--13:00: Spotkanie prasowe KNF nt. rekomendacji dla zakładów ubezpieczeń dot. procesu ustalania i wypłaty zadośćuczynienia z tytułu szkody niemajątkowej

 

WTOREK, 26 stycznia 

--10:00: Śniadanie prasowe Investors TFI nt. prognoz rynkowych na 2016 r. 

--10:00: Konferencja prasowa GUS nt. sytuacji społ.-gosp. w 2015 r. i wstępnego szacunku PKB za 2015 r. 

 

ŚRODA, 27 stycznia

--10:00: Konferencja prasowa Banku Zachodniego WBK nt. wyników po IV kw. 2015 

-- Planowane posiedzenie Sejmu VIII kadencji

 

CZWARTEK, 28 stycznia 

--C.d. posiedzenia Sejmu

--MF przeprowadzi przetarg obligacji hurtowych 

--11:00: Konferencja Związku Polskiego Leasingu pt. Wyniki polskiego rynku leasingu w 2015 r. 

--11:00: Planowane posiedzenie Senatu