IMS nabył 786 220 akcji własnych w ramach II transzy Programu Skupu

ISBNews
05.02.2016 15:38
A A A


Warszawa, 05.02.2016 (ISBnews) ? IMS zakończył i rozliczył skup akcji własnych w ramach II transzy Programu Skupu. W ramach tej transzy spółka nabyła 786 220 akcji, stanowiących 2,34% kapitału zakładowego i głosów, podał IMS.

"Emitent posiada łącznie 2 952 284 akcje własne, o łącznej wartości nominalnej 59 045,68 zł, które stanowią 8,77% kapitału zakładowego emitenta i uprawniają do 2 952 284 głosów na WZ (8,77% wszystkich głosów)" ? czytamy w komunikacie.

W połowie stycznia IMS zaproponował skup 786 220 akcji własnych po 2,15 zł za akcję w ramach II Transzy Programu Skupu.

Spółka tworzy grupę kapitałową, w skład której wchodzą 3 podmioty bezpośrednio zależne. Grupa IMS jest dostawcą wyspecjalizowanych usług z zakresu marketingu sensorycznego w miejscu sprzedaży. Działania grupy skupiają się w trzech głównych obszarach marketingu sensorycznego: audiomarketingu (przygotowanie i emisja formatów muzycznych oraz produkcja i emisja reklam dźwiękowych), wideomarketingu (produkcja i emisja przekazów reklamowych na ekranach plazmowych) oraz aromamarketingu (dobór i dystrybucja kompozycji zapachowych).

(ISBnews)